FANDOM


Operation 603

Winter 2019 Event Ship Tag E2Winter 2019 Event Ship Tag E3

六〇三作戦

Roku-maru-san sakusen

Winter 2019 Event E-2 Banner
Winter 2019 Event E-2 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Phục kích
Máu Boss

Mầm: 1400 HP + 840 HP
Dễ: 1400 HP + 840 HP
Trung bình: 1400 HP + 840 HP
Khó: 1400 HP + 840 HP

Phần thưởng
Casual:
Equipment145-11Equipment028-11Type 2 Land-based Reconnaissance Aircraft 311 Card1
Easy:
Equipment145-12Medal1Type 2 Land-based Reconnaissance Aircraft 311 Card1Pháo cao xạ đơn 5 inch Mk.30 Kai1
Medium:
Equipment145-12Medal1Máy bay trinh sát mẫu 2 (Tinh nhuệ)1Pháo cao xạ đơn 5 inch Mk.30 Kai1Equipment307-1
Hard:
Equipment145-12Reinforcement Expansion1Medal1Máy bay trinh sát mẫu 2 (Tinh nhuệ)1Pháo cao xạ đơn 5 inch Mk.30 Kai1Equipment308-1
Luật đường E-2
NodesRules
Start
1
 • Hạm đội đơn
2
 • Hạm đội liên hợp
1
D
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng DD ≤ 3
  • Không có (F)BB(V)
  • Không có CVL
  • Không có CLT
A
 • Không đủ điều kiện đi D.
D
C
 • Không đủ điều kiện đi F.
F
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ ?/?/3/4 ở Casual/Easy/Medium/Hard
  • Kì hạm phải mang Radar bề mặt.
  • Số lượng DD ≥ 2
  • Không có SS(V)
F
E
 • Không đủ điều kiện đi G.
G
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng (F)BB(V)+CVL ≤ 3
  • Số lượng CVL ≤ 2
  • Số lượng DD ≥ 2
A
F
 • Không có (F)BB(V) hoặc CV(L/B)
B
 • Không đủ điều kiện đi F.
B
E
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng ≤ 5
  •  ???
F
 • Không đủ điều kiện đi E.
G
I
 • Chọn đường
J
J
H
 • Không đủ điều kiện đi K.
K
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Đủ LoS.
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 4 on Hard.
2
Q
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng CVL
  • Số lượng BBV
  • Số lượng (F)BB ≤ 2
R
 • Không đủ điều kiện đi Q.
R
S
 • Không đủ điều kiện đi T hoặc U.
T
 • Hạm đội có CVL.
U
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 2?/?/6/8 ở Casual/Easy/Medium/Hard
  • Kì hạm phải mang Radar bề mặt. (Medium+)
  • Không đủ điều kiện đi T.
U
L
 • Không đủ điều kiện đi M hoặc V.
V
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Carrier Task Force
  •  ???
  •  ???
  •  ???
M
 •  ???
V
W
 • Đủ LoS
X
 • Thiếu LoS
M
N
 • Không đủ điều kiện đi P.
P
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Hạm đội liên hợp
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 6 ở Hard.
N
O
 • Không đủ điều kiện đi P.
P
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Đủ LoS.
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 7 ở Medium+.
 • Nếu không, dùng hạm đội đơn.


Tàu Sát thương Bonus Số lần thử Tàu Sát thương Bonus Số lần thử
Khu trục hạm (DD)
Akatsuki 1.53 ~ 1.55 26 Ayanami 1.64 ~ 1.63 39
Fubuki 1.48 ~ 1.6 8 Inazuma 1.3 ~ 1.31 11
Makigumo 1.5 ~ 1.51 13 Murakumo 1.26 ~ 1.32 9
Naganami 1.28 ~ 1.32 15 Ushio 1.33 ~ 1.34 22
Verniy 1.25 ~ 1.32 7 Yuudachi 1.54 ~ 1.54 53
Yuugumo 1.29 ~ 1.32 15
Tuần dương hạng nhẹ (CL)
Jintsuu 1.91 ~ 1.9 73 Naka 1.31 ~ 1.36 5
Sendai 1.52 ~ 1.52 17 Yura 1.47 ~ 1.43 49
Tuần dương hạng nặng (CA)
Furutaka 1.34 ~ 1.37 67
Thiết giáp hạm (BB)
Hiei 1.43 ~ 1.43 66 Kirishima 1.43 ~ 1.42 134

Hướng dẫnSửa

 • Bản đồ có 2 phase với 2 tag ship-lock:
  • XANH LỤC cho tàu bắt tàu tại điểm một.
  • XANH LAM cho tàu bắt tàu tại điểm hai.
  • CẢNH BÁO:Medium/Hard, không thể dùng chung 2 tag.
 • Bạn được dùng 2 Căn cứ hỗ trợ hàng không.
 • Mẫu hạm và mẫu hạm thiết giáp (CV/B) không thể dùng tại map này.
  • CVL có thể dùng.

Part 1 : HạSửa

Boss node K
Radar được xem như 'Radar bề mặt' bởi luật đường

※Một số radar phòng không nhất được được xem như Radar bề mặt bởi luật đường vì chỉ số Icon LOS p2.

※Radar phải có ít nhất 5+ Icon LOS p2 LOS để.

Radar bề mặt cỡ nhỏ
Equipment028-1 Equipment029-1 Equipment088-1 Equipment240-1
Radar bề mặt cỡ lớn
Equipment031-1 Equipment141-1
Radar lưỡng dụng cỡ nhỏ
Equipment307-1 SG Radar (Initial Model) 315 Card
Radar lưỡng dụng cỡ lớn
Equipment089-1 Equipment032-1 Equipment124-1 Equipment278-1 Equipment279-1
Radar lưỡng dụng của thiết giáp hạm
Equipment142-1

Chọn một trong 2 đường đi sau:

Đường BắcSửa

 • Route: D F G J K
  • Fleet: 2 CA 1 CAV 1 CL 2 DD
   • Đường ngắn nhất tới node Boss K.
   • Vì không có BB, sẽ khó hơn để hạ boss.

Đường NamSửa

 • Route: A B F G J K
  • Fleet: 2 BB 1 CVL 2 DD 1 CA(V)/CL
   • Đường này dài hơn, nhưng có thể tới node boss mà không mất quá nhiều đạn.
   • Khuyến khích mang AACI cho node A.

Part 2 : Mở điểm bắt đầu 2Sửa

 • Để mở điểm bắt đầu 2, cần làm theo các điều kiện dưới (bất kể thứ tự, có thể làm riêng từng yêu cầu):
  • Đạt AS (航空優勢! ) hoặc cao hơn tại các node Air raid:
   • HARD - A L N
   • MEDIUM - A L
   • EASY/CASUAL - A
   • LƯU Ý : Bạn PHẢI gửi Căn cứ hỗ trợ hàng không vào node đó ngay cả khi AS của hạm đội đã đủ mới được tính, hoặc không sẽ không tính!
   • Đạt AS (航空優勢! ) node A phải làm sau khi đã hạ xong boss node K.
    • Mang máy bay tiêm kích GreenPlane hoặc tiêm kích đánh chặnInterceptor Fighter Icon 2
     Máy bay tiêm kích đánh chặn
     cho Căn cứ hỗ trợ hàng không để dễ chiếm AS hơn (Xem tầm bay bên dưới).
  • Đạt AS (航空優勢! ) hoặc cao hơn khi địch không kích Căn cứ hỗ trợ hàng không. (Không yêu cầu ở Casual)
 • Sau khi hoàn thành tất cả điều kiện trên, sẽ tự động kết thúc sortie và mở điểm bắt đầu thứ 2.

Đội hình đề nghị tới node NSửa

 • Nếu dùng hạm đội thông thường, khuyến khích dùng 2 BB 1 CVL 1 CA(V) 2 DD và đi phái Nam.
  • Đội hình Vanguard vô cùng quan trọng để sống sót qua node IM
  • Lựa chọn khác là dùng hàng dọc tại node IM, mang hạm đội chi viện theo, nếu cần thiết, dùng 1 LBAS (2 đợt) trang bị 4 máy bay mặt đấtLandbasePlane
   Máy bay tấn công từ mặt đất
   cho tấn công node M.
 • Còn lựa chọn khác là dùng đội 6 SS, mang theo thủy phi cơ chiến đấu Italia Seaplane Fighter càng nhiều càng tốt, gửi cả 2 LBAS với toàn bộ máy bay tốt nhất vào node N.
  • Không khả dụng với ai có ít Italia Seaplane Fighter.

Part 3: Hạ boss cuối node PSửa


Khuyến khíchSửa

 • Bởi không thể mang CVL cho đường đi này, phải mang từ 5 Italia Seaplane Fighter trở lên để đạt AS node boss (Chỉ khi bạn mang thêm tiêm kích qua LBAS).
  • CHÚ Ý : Thủy phi cơ ném bom Seaplane KHÔNG PHẢI là thủy phi cơ chiến đấu Italia Seaplane Fighter! Tránh nhầm lẫn.
  • Nếu thấy khó thở khi không có CVL, có thể dùng 2 CVL với Surface Task Force, dĩ nhiên sẽ đi đường khó hơn R T U L M N P.
   • Chú ý node RT có mẫu hạm địch hạng nặng, với AS yêu cầu cực cao (không quá cao ở Casual/Easy)
   • Chú ý node UBattleship Re-Class đợi bạn.
    • Tuy nhiên, vì Event chỉ khó từ Medium trở lên, Re-class chỉ ở dạng bình thường và không quá nguy hiểm.
 • DùngNagato Kai Ni và 1 BB vị trí thứ 2 để dùng tấn công đặc biệt node M nơi có 2Battleship Princess, hoặc ở node boss đều được khuyến khích.

Tùy chọn: Mở đường tắtSửa

 • Có đường tắt từ U tới M, và M tới P.

Mở đường từ U tới MSửa

 • Có thể làm bất kể thứ tự, có thể làm riêng từng yêu cầu:
  • Đạt AS+ (制空権確保!! ) ở các node Không kích R V.
   • LƯU Ý : Bạn PHẢI gửi Căn cứ hỗ trợ hàng không vào node đó ngay cả khi AS của hạm đội đã đủ mới được tính, hoặc không sẽ không tính!
  • Không sát thương (Perfect LBAS Defense - chữ trắng) khi địch không kích.
   • HARD MODE ONLY: Đạt AS+ (制空権確保!! ) khi địch không kích.
  • Đạt S-Rank ở node W (2) lần.

Mở đường từ M tới PSửa

NOTE : Phải mở đường từ U tới M trước!

 • Hoàn thành các yêu cầu sau dể mở M tới P:
  • Đạt AS+ (制空権確保!! ) khi địch không kích tại LBAS.
  • Đạt AS+ (制空権確保!! ) tại các node không kích A L R.
  • Đạt AS (航空優勢! ) tại node không kích N.
   • LƯU Ý' : Bạn PHẢI gửi Căn cứ hỗ trợ hàng không vào node đó ngay cả khi AS của hạm đội đã đủ mới được tính, hoặc không sẽ không tính!
  • Đạt S-Rank ở node K (1) lần.

PhaseSửa

Phase 1 Phase 2
Winter 2019 Event E-2 Map A Winter 2019 Event E-2 Map B
Phase 3 Phase 4
Winter 2019 Event E-2 Map C Winter 2019 Event E-2 Map D
Phase 5
Winter 2019 Event E-2 Map

Tầm bay LBASSửa

Winter 2019 Event E-2 LBAS Range

Drop listSửa

Type Ship? K P T W
CL Agano Casual+ Casual+
DD Amatsukaze Casual+
DD Asashimo Casual+
DD Kamikaze Casual+
AO Kamoi Casual+
CT Kashima Casual+
CVL Kasuga Maru Casual+
DD Kawakaze Casual+ Casual+
DE Kunashiri Casual+
CA Mikuma Casual+
DD Minazuki Casual+
CL Noshiro Casual+
DD Okinami Casual+
CL Ooyodo Casual+
DD Oyashio Casual+
DD Tokitsukaze Casual+ Hard+
DE Tsushima Casual+
DD Umikaze Casual+ Casual+
DD Uzuki Casual+ Medium+ Casual+
DD Yamakaze Casual+
Warnings
ship ignored: Akatsuki
ship ignored: Akebono
ship ignored: Aoba
ship ignored: Arare
ship ignored: Arashio
ship ignored: Asashio
ship ignored: Ashigara
ship ignored: Ayanami
ship ignored: Choukai
ship ignored: Fubuki
ship ignored: Fumizuki
ship ignored: Furutaka
ship ignored: Haguro
ship ignored: Hatsuharu
ship ignored: Hatsushimo
ship ignored: Hatsuyuki
ship ignored: Hayanami
ship ignored: Hibiki
ship ignored: Ikazuchi
ship ignored: Inazuma
ship ignored: Isonami
ship ignored: Isuzu
ship ignored: Jintsuu
ship ignored: Kagerou
ship ignored: Kako
ship ignored: Kasumi
ship ignored: Kikuzuki
ship ignored: Kisaragi
ship ignored: Kiso
ship ignored: Kuma
ship ignored: Kuroshio
ship ignored: Maya
ship ignored: Michishio
ship ignored: Mikazuki
ship ignored: Miyuki
ship ignored: Mochizuki
ship ignored: Murakumo
ship ignored: Murasame
ship ignored: Mutsuki
ship ignored: Nachi
node ignored: I for Nagara
node ignored: J for Nagara
node ignored: M for Nagara
ship ignored: Nagatsuki
ship ignored: Naka
ship ignored: Natori
ship ignored: Nenohi
ship ignored: None
ship ignored: Oboro
ship ignored: Ooshio
ship ignored: Samidare
ship ignored: Satsuki
ship ignored: Sazanami
node ignored: I for Sendai
node ignored: J for Sendai
node ignored: M for Sendai
ship ignored: Shigure
ship ignored: Shikinami
ship ignored: Shiranui
ship ignored: Shiratsuyu
ship ignored: Shirayuki
ship ignored: Suzukaze
ship ignored: Tama
ship ignored: Ushio
ship ignored: Wakaba
ship ignored: Yura
ship ignored: Yuudachi