FANDOM


Central Solomon Seas Tokyo Express

Winter 2019 Event Ship Tag E1

中部ソロモン海域鼠輸送

Chūbu soromon-kaiiki nezumi-yusō

Winter 2019 Event E-1 Banner
Winter 2019 Event E-1 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Hạ TP
Phục kích
Máu Boss

Mầm: 170 TP + 1600 HP
Dễ: 170 TP + 1600 HP
Trung bình: 180 TP + 1600 HP
Khó: 200 TP + 1600 HP

Phần thưởng
All:
Minegumo Banner
Casual:
Nothing
Easy:
Food supply ship mamiya1Equipment146-12Equipment028-11
Medium:
Food supply ship mamiya2Equipment146-12Type 2 Land-based Reconnaissance Aircraft 311 Card1Action Report (1)1
Hard:
Food supply ship mamiya2Equipment146-13Type 2 Land-based Reconnaissance Aircraft 311 Card1Action Report (1)1Pháo cao xạ đơn 5 inch Mk.30 Kai1
Luật đường Phase 1
NodesRules
Start
A
 • Không đủ điều kiện đi B hoặc C.
B
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Không đủ điều kiện đi C.
  • Số lượng tàu trong đội ≤ 6/5 ở Casual/Easy/Medium+
  • Số lượng CLT+CA ≤ 2
  • Không có SS(V)
C
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng tàu trong đội ≤ 6/5/4 ở Casual/Easy/Medium+ HOẶC Fast+ Fleet
  • Số lượng CL ≤ 1
  • Số lượng CLT+CA ≤ 1
  • Không có SS(V)
  • Hạm đội có ít nhất 1 tàu lịch sử HOẶC Fast+ Fleet. (Medium+)
C
D
 • Không đủ điều kiện đi E.
E
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng CL ≤ 2
  • Số lượng CLT+CA ≤ 1
Luật đường Phase 2
NodesRules
Start
A
 • Không đủ điều kiện đi B hoặc C.
B
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Không đủ điều kiện đi C.
  • Số lượng CL ≤ 2
  • Số lượng CLT+CA(V) ≤ 2/1/0 ở Easy/Medium/Hard
  • Không có SS(V)
C
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau:
  • Số lượng tàu trong đội ≤ 5/5/4 ở Casual/Easy/Medium+
  • Số lượng CL ≤ 1
  • Số lượng CLT+CA ≤ 1
  • Không có SS(V)
  • Hạm đội có ít nhất 1 tàu lịch sử. (Medium+)
B
C
 • Số lượngs ≤ 5
H
 • Số lượng = 6
C
D
 • Nếu số lượng ≤ 5:
  • Nếu số lượng CL ≤ 2 số lượng CLT+CA ≤ 1, đi E.
  • Nếu không, đi D.
 • Nếu số lượng = 6:
  • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau đi L:
   • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 2/5 ở Easy/Medium+
   • Kì hạm phải mang Radar bề mặt.
   • Số lượng CLT+CA(V) ≥ 0/1/2 ở Medium+/Easy/Casual (Không đạt điều kiện này BUỘC đi E)
   • Số lượng CL ≤ 2 (Không đạt điều kiện này BUỘC đi D)
   • Số lượng CLT+CA(V) ≤ 2 (Không đạt điều kiện này BUỘC đi D)
  • Nếu không, đi I.
E
I
L
I
J
 • Không đủ điều kiện đi L.
L
 • Đủ TẤT CẢ điều kiện sau đi L:
  • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 1/4 ở Easy/Medium+
  • Kì hạm phải mang Radar bề mặt.
J
K
 • Không đủ điều kiện đi L.
L
 • Số lượng tàu mang Radar bề mặt ≥ 1/4 ở Easy/Medium+ ≥ 3 ở Medium+

Trước khi bắt đầuSửa

 • Sau khi clear map, tức đánh chìm kì hạm địch ở dạng final — sẽ không đổi độ khó được.
 • Đọc kĩ Hướng dẫn: Chuẩn bị cho sự kiện (Phase 2) - đặc biệt phần 'Ship locking' và 'Chọn độ khó' — trước khi bắt đầu. Hỏi trên discord nếu không rõ.
  • Bất kì ai muốn clear Medium+ không nên vội. Xem các yêu cầu các map sau trước rồi lên kế hoạch.
 • Mục tiêu cuối cùng là clear map. Chỉ cần đánh chìm boss (kì hạm địch) đúng một lần ở final form là đủ.

Hạm đội lịch sử: Trận eo biển BlackettSửa

Đợt tiếp tế tới đảo Kolombangara biến thành trận hải chiến sau khi Murasame Minegumo đụng độ Task Force 68.

Bonus Tàu lịch sửSửa

BÁO TRƯỚC

 • Jintsuu có bonus còn cao hơn ở E2. Chừa lại cho E2 nếu chơi Medium+.
 • Yuudachi (1.5x) và Shigure (xem dưới) được báo có bonus cho E-2 và E-3.
 • Ayanami có ~1.6x bonus cho E-2 node P. Khuyến khích để lại.
 • Isokaze, Hagikaze, và Arashi được báo cáo có bonus cực cao (~2x) tại E-3 và nên giữ lại. Naganami, Shiranui và Shigure cũng có bonus tương đối cao (~1.5x).

CẢNH BÁO danh sách ở đây (E-1) và E-2/E-3 CHƯA hoàn chỉnh; có thể sẽ thay đổi. Vì thế hãy tự quyết định.

Những tàu sau đã được xác nhận có bonus node L (Phase 2 Boss):

Tàu Sát thương Bonus Tàu Sát thương Bonus
Khu trục hạm (DD)
Murasame 1.50 Shiratsuyu-class 1.30
Asashio-class 1.30
Tuần dương hạng nhe (CL)
Jintsuu 1.44 Yura 1.25
Radar Bonus không stack
Yêu cầu 2 pháo + 1 Radar 1.15

Hướng dẫnSửa

Đây là map dùng hạm đội đơn. Chia làm 2 phase: TP và HP

 1. Phase vận chuyển (TP) chỉ cần tới node boss và đạt A-Rank; bạn KHÔNG CẦN đánh chìmboss
  • Mang Thùng chuyên chở và/hoặc Daihatsu trên tàu mang được; xem ở phần hướng dẫn chuyển bị sự kiện trên.
  • Đội hình (chưa hoàn chính, có thể thay đổi)
   • B C E F G
    • Casual/Easy: 0-2 CL 3-6 DD 0-1 CLT/CA(V)
    • Medium/Hard: 0-2 CL 3-5 DD
     • Murasamesẽ hữu dụng bởi lượng sát thương cực lớn. Có một node đêm; Hạm đội chi viện không cần thiết nhưng có thể chạy nếu thấy khó qua. Cũng có một node ngầm nhưng không phải là vấn đề quá lớn.
     • Bổ sung: đội gồm 4 có thể dùng (xem luật đường). Tuy nhiên, phải là tàu 'lịch sử', trừ Murasame, vẫn chưa biết số còn lại.
 1. Thanh HP yêu cầu đánh chìmAbyssal Nimbus Princess ít nhất 4 lần.
  • Ở phase này, sẽ được thấy cơ chế mới của Event — node Phục kích (I J). Nếu phài băng qua node này và địch sẽ tấn công bạn và bạn không thể phàn công. Cơ chế sát thương tương tự đánh ngày, không có Cut-in. Nếu tránh thành công, node sẽ trở thành node trống không có gì xảy ra.
   • Để tránh bị 'phục kích', yêu cầu số lượng radar nhất định phụ thuộc vào bản đồ. Game tính theo số tàu mang radar, không phải tổng số radar được mang theo
    — VD E-1H Phase 2 yêu cầu 5 radar. Nếu có 6 tàu, phải mang 5 trên 5 tàu khác nhau, không phải 5 radar trên 2 tàu.
    Chú ý: Thông tin bên trên có thể thay đổi.
  • Đội hình
   • Route: B H C L
   • Số lượng tàu mang radar bề mặt≥ 2/5 ở Easy/Medium+ nếu muốn đi đường này. Còn không phải đi đường vòng vào node I nếu ≥4 và J nếu ≥3. Kì hạm phải mang radar bề mặt.
    • Easy/Casual: 2 (CLT/CA(V)) 4 XX (Casual) and 1 (CLT/CA(V)) 5 XX (Easy)
     • Easy/Casual yêu cầu CLT/CA(V) để tới boss.
    • Medium/Hard: 0-1 CL 5-6 DD
     • 4 tàu sẽ không bao giờ tới node boss L.
     • Mang CLT/CA(V) ở Medium+ là khả thi nhưng phải qua node A.
    • Vì boss chỉ có ~200 armor, DA (double attack) là dủ. TCI (torpedo cut-in) vẫn được nếu muốn. Các node pre-boss đều là tàu nhẹ (cruiser, destroyer); đội hình hàng dọc sẽ hiệu quả hơn vanguard bởi đánh chìm hoặc cam máu địch trước khi thả ngư lôi cuối trận. Không cần Pre-boss support. Nhưng khuyến khích mang support tới node Boss.
Radar được xem như 'Radar bề mặt' bởi luật đường

※Một số radar phòng không nhất được được xem như Radar bề mặt bởi luật đường vì chỉ số Icon LOS p2.

※Radar phải có ít nhất 5+ Icon LOS p2 LOS để.

Radar bề mặt cỡ nhỏ
Equipment028-1 Equipment029-1 Equipment088-1 Equipment240-1
Radar bề mặt cỡ lớn
Equipment031-1 Equipment141-1
Radar lưỡng dụng cỡ nhỏ
Equipment307-1 SG Radar (Initial Model) 315 Card
Radar lưỡng dụng cỡ lớn
Equipment089-1 Equipment032-1 Equipment124-1 Equipment278-1 Equipment279-1
Radar lưỡng dụng của thiết giáp hạm
Equipment142-1

PhaseSửa

Phase 1 Phase 2
Winter 2019 Event E-1 Map A Winter 2019 Event E-1 Map

Drop listSửa

Type Ship? E G L
AR Akashi Casual+
DD Amagiri Casual+
DD Asagumo Casual+
DE Etorofu Casual+ Casual+
DD Fujinami Casual+
DD Hamanami Casual+
DD Harusame Casual+ Casual+ Casual+
AO Hayasui Casual+
DD Kazagumo Casual+
DD Sagiri Casual+
DE Shimushu Hard+ Casual+ Casual+
AS Taigei Easy+
DD Uranami Hard+ Casual+ Casual+
Warnings
ship ignored: Akatsuki
ship ignored: Akebono
ship ignored: Aoba
ship ignored: Arare
ship ignored: Arashio
ship ignored: Asashio
ship ignored: Ashigara
ship ignored: Ayanami
ship ignored: Chitose
ship ignored: Chiyoda
ship ignored: Choukai
ship ignored: Fubuki
ship ignored: Fumizuki
ship ignored: Furutaka
ship ignored: Haguro
ship ignored: Hatsuharu
ship ignored: Hatsuyuki
ship ignored: Hibiki
ship ignored: Houshou
ship ignored: Ikazuchi
ship ignored: Inazuma
ship ignored: Isonami
ship ignored: Isuzu
ship ignored: Jintsuu
ship ignored: Kako
ship ignored: Kikuzuki
ship ignored: Kisaragi
ship ignored: Kiso
ship ignored: Kuma
ship ignored: Maya
ship ignored: Mikazuki
ship ignored: Miyuki
ship ignored: Mochizuki
ship ignored: Murakumo
ship ignored: Murasame
ship ignored: Mutsuki
ship ignored: Nachi
ship ignored: Naka
ship ignored: Natori
ship ignored: Nenohi
ship ignored: None
ship ignored: Oboro
ship ignored: Ooshio
ship ignored: Samidare
ship ignored: Satsuki
ship ignored: Sazanami
ship ignored: Shigure
ship ignored: Shikinami
ship ignored: Shiratsuyu
ship ignored: Shirayuki
ship ignored: Suzukaze
ship ignored: Tama
ship ignored: Tatsuta
ship ignored: Tenryuu
ship ignored: Ushio
ship ignored: Wakaba
ship ignored: Yura
ship ignored: Yuudachi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.