Setsubun Beans Box.png


 • Sự kiện Setsubun 2020: Bắt đầu từ 14 - 1 - 2020 Đến 7 -2 -2020
 • Sự kiện mini vào mùa Setsubun năm 2019 và năm 2020 nay, thu thập các hộp đậu từ nhiệm vụ để có thể đổi những vật phẩm và trang bị từ sự kiện.
 • Lưu ý đây là một trong những cơ hội duy nhất để đổi được Ginga nên hãy cố gắng làm nhiệm vụ để đổi được nhé.

Đổi thưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Setsubun 2020.png
 • Với 2 Hộp đậu có thể đổi được 1 Nguyên liệu nâng cấp.
 • Với 7 Hộp đậu có thể đổi được 1 Máy bay trinh sát từ mặt đất Kiểu 2Máy bay trinh sát từ mặt đất Kiểu 2.
  • Yêu cầu phải có 18 Vật liệu chế tạo
 • Với 10 Hộp đậu có thể đổi được [Báo cáo chiến dịch.
  • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần
 • Với 20 Hộp đậu có thể đổi được Equipment187-1.png Ginga.
  • Yêu cầu phải có 40 Vật liệu chế tạo
   • Rất ưu tiên
   • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần

Setsubun Beans Exchange.png
 • Với 2 Hộp đậu có thể đổi được 1 Nguyên liệu nâng cấp.
 • Với 4 Hộp đậu có thể đổi được Hàng nội thất.
  • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần
 • Với 8 Hộp đậu có thể đổi được Equipment169-1.png Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
  • Yêu cầu phải có 10 Vật liệu chế tạo
 • Với 20 Hộp đậu có thể đổi được Equipment187-1.png Ginga.
  • Yêu cầu phải có 40 Vật liệu chế tạo
   • Rất ưu tiên
   • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lưu ý đây là nhiệm vụ thời hạn và sẽ mất khi sự kiện kết thúc.

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel.png Ammo.png Steel.png Bauxite.png Vật phẩm
SB56 【節分任務】節分演習! Đạt 3 S rank PvP với 2 DD/DE trong hạm 23 23 0 0 Hộp đậu Nhiệm vụ hàng ngày
SB57 【節分任務】鎮守府海域 南西方面防衛作戦 Đạt S rank ở 1-4, 2-12-2 với CVL hoặc CL làm kì hạm cùng với 3 DD/DE trong hạm 0 203 203 203 Hộp đậu
Chọn giữa
Bucket.png x3
Hoặc
Tiếp tế trên biển x1
Hoặc
Nguyên liệu sửa chữa khẩn cấp x1
SB56
Nhiệm vụ hàng tuần
SB58 【節分任務】北方海域 威力偵察作戦 Đạt S rank ở 4-1, 4-24-3 với AV hoặc CA làm kì hạm cùng với 2 DD/DE trong hạm. 0 2020 0 0 Hộp đậux2
Chọn giữa
Vật liệu chế tạo x5
Hoặc
Nguyên liệu nâng cấp x1
SB57
Nhiệm vụ hàng tuần
SB59 【節分拡張任務】南方海域 艦隊決戦 Đạt S rank ở 5-4, 5-56-4 với BB Hoặc CV(B) làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 0 2020 2020 0 Hộp đậux2
+203 Điểm Ranking
SB58
Nhiệm vụ hàng tuần

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel.png Ammo.png Steel.png Bauxite.png Vật phẩm
BS1 【節分任務】節分演習! Đạt 3 S rank PvP với 2 DD trong hạm 23 23 0 0 Hộp đậu Nhiệm vụ hàng ngày
BS2 【節分任務】鎮守府海域 南西方面防衛作戦 Đạt S rank ở 1-21-4 với CVL hoặc CL làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm 230 230 0 0 Hộp đậu
Vật liệu chế tạox2
BS1
Nhiệm vụ hàng tuần
BS3 【節分任務】北方海域 威力偵察作戦 Đạt S rank ở 3-13-5 với AV hoặc CA làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 230 230 0 230 Hộp đậux2
Bucket.pngx3
BS2
Nhiệm vụ hàng tuần
BF4 【節分拡張任務】南方海域 艦隊決戦 Đạt S rank ở 5-45-5 với BB Hoặc CV(B) làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 2019 0 2019 0 Hộp đậux2
+180 Điểm Ranking
BS3
Nhiệm vụ hàng tuần

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.