FANDOM


Setsubun Beans Box


 • Sự kiện Setsubun 2020: Bắt đầu từ 14 - 1 - 2020 Đến 7 -2 -2020
 • Sự kiện mini vào mùa Setsubun năm 2019 và năm 2020 nay, thu thập các hộp đậu từ nhiệm vụ để có thể đổi những vật phẩm và trang bị từ sự kiện.
 • Lưu ý đây là một trong những cơ hội duy nhất để đổi được Ginga nên hãy cố gắng làm nhiệm vụ để đổi được nhé.

Đổi thưởngSửa

Setsubun 2020
 • Với 2 Setsubun Beans Box có thể đổi được 1 Improvement Materials.
 • Với 7 Setsubun Beans Box có thể đổi được 1 Type 2 Land-based Reconnaissance Aircraft 311 CardMáy bay trinh sát từ mặt đất Kiểu 2.
  • Yêu cầu phải có 18 Development material
 • Với 10 Setsubun Beans Box có thể đổi được Action Report.
  • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần
 • Với 20 Setsubun Beans Box có thể đổi được Equipment187-1 Ginga.
  • Yêu cầu phải có 40 Development material
   • Rất ưu tiên
   • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần

Setsubun Beans Exchange
 • Với 2 Setsubun Beans Box có thể đổi được 1 Improvement Materials.
 • Với 4 Setsubun Beans Box có thể đổi được Hàng nội thất.
  • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần
 • Với 8 Setsubun Beans Box có thể đổi được Equipment169-1 Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
  • Yêu cầu phải có 10 Development material
 • Với 20 Setsubun Beans Box có thể đổi được Equipment187-1 Ginga.
  • Yêu cầu phải có 40 Development material
   • Rất ưu tiên
   • Chỉ có thể đổi duy nhất 1 lần


Nhiệm vụ Sửa

 • Lưu ý đây là nhiệm vụ thời hạn và sẽ mất khi sự kiện kết thúc.

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite Vật phẩm
SB56 【節分任務】節分演習! Đạt 3 S rank PvP với 2 DD/DE trong hạm 23 23 0 0 Setsubun Beans Box Nhiệm vụ hàng ngày
SB57 【節分任務】鎮守府海域 南西方面防衛作戦 Đạt S rank ở 1-4, 2-12-2 với CVL hoặc CL làm kì hạm cùng với 3 DD/DE trong hạm 0 203 203 203 Setsubun Beans Box
Chọn giữa
Bucket x3
Hoặc
Supplies Icon x1
Hoặc
Emergency Repair Material Card x1
SB56
Nhiệm vụ hàng tuần
SB58 【節分任務】北方海域 威力偵察作戦 Đạt S rank ở 4-1, 4-24-3 với AV hoặc CA làm kì hạm cùng với 2 DD/DE trong hạm. 0 2020 0 0 Setsubun Beans Boxx2
Chọn giữa
Development material x5
Hoặc
Improvement Materials x1
SB57
Nhiệm vụ hàng tuần
SB59 【節分拡張任務】南方海域 艦隊決戦 Đạt S rank ở 5-4, 5-56-4 với BB Hoặc CV(B) làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 0 2020 2020 0 Setsubun Beans Boxx2
+203 Điểm Ranking
SB58
Nhiệm vụ hàng tuần

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite Vật phẩm
BS1 【節分任務】節分演習! Đạt 3 S rank PvP với 2 DD trong hạm 23 23 0 0 Setsubun Beans Box Nhiệm vụ hàng ngày
BS2 【節分任務】鎮守府海域 南西方面防衛作戦 Đạt S rank ở 1-21-4 với CVL hoặc CL làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm 230 230 0 0 Setsubun Beans Box
Development materialx2
BS1
Nhiệm vụ hàng tuần
BS3 【節分任務】北方海域 威力偵察作戦 Đạt S rank ở 3-13-5 với AV hoặc CA làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 230 230 0 230 Setsubun Beans Boxx2
Bucketx3
BS2
Nhiệm vụ hàng tuần
BF4 【節分拡張任務】南方海域 艦隊決戦 Đạt S rank ở 5-45-5 với BB Hoặc CV(B) làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 2019 0 2019 0 Setsubun Beans Boxx2
+180 Điểm Ranking
BS3
Nhiệm vụ hàng tuần

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.