FANDOM


Full-power Sortie! New Operation Rheinübung

Early Fall 2018 Event Ship Tag E5Early Fall 2018 Event Ship Tag E6

全力出撃!新ライン演習作戦

Early Fall 2018 Event E-5 Banner
Early Fall 2018 Event E-5 Map
Information
Cơ chế Ship Locking
Kiểm tra LoS
Máu Boss

Mầm:
Dễ:
Trung bình:
Khó:

Phần thưởng
Casual:
Nelson Banner
Easy:
Medal2
Medium:
Medal2Screw7Equipment300-11
Hard:
Medal2Screw10Equipment300-11Equipment306-11First-class Medal 061 useitem1
Giai đoạn 1
Node Yêu cầu
A B
 • Không đạt điều kiện tới D
D
 • Hạm đội chứa 1/2/4/6 tàu lịch sử tùy theo Casual/Easy/Medium/Hard
 • Hoặc đạt tất cả các điều kiện sau:
  • (F)BB(V)+CV(L/B) ≤ 2
  • CLT ≤ 1
D E
 • Tự chọn hướng đi
F
E G
 • Không đủ LoS
J
 • Đạt đủ LoS
F H
 • Tự chọn hướng đi
I
I G
 • Không đủ LoS (Dead End)
J
 • Đủ LoS


Giai đoạn 2
Node Yêu cầu
Điểm xuất phát 1
 • Hạm đội liên hợp (CTF)
2
 • Hạm đội liên hợp (STF)
T R
 • Số lượng tàu lịch sử trong hạm ≥ 0/2/4/6 tùy theo Casual/Easy/Medium/Hard
  • Lưu ý: Số lượng tàu lịch sử trong hạm sẽ được tính dựa theo số lượng (F)BB(V), CV(L/B) và CLT
 • Hoặc đạt tất cả điều kiện sau:
  • (F)BB(V)+CV(B) ≤ 2
  • Không có CLT
S
 • Không đạt đủ điều kiện tới R
Q M
 • Không đạt điều kiện tới P
P
 • Đạt 1 trong các điều kiện:
  • Hạm có chứa AV
  • Hạm có chứa AO
  • (F)BB(V)+CV(L/B) ≤ 5 (Casual/Easy)
  • (F)BB(V)+CV(L/B) ≤ 4 (Medium)
  • (F)BB(V)+CV(L/B) ≤ 3 (Hard)
 • Lưu ý: Luật đi đường tại giai đoạn 2 sẽ không còn hiệu lực khi đã mở node Z3. Có thể tham khảo thêm ở giai đoạn 3
P K
 • Không đạt điều kiện tới L
L
 • Đạt 1 trong các điều kiện sau:
  • (F)BB(V) ≤ 4 (Casual/Easy)
  • (F)BB(V) ≤ 3 (Medium)
  • (F)BB(V) ≤ 2 (Hard)
I G
 • Không đủ LoS (Dead End)
J
 • Không đạt điều kiện tới L
L
 • Đạt tất cả các điều kiện sau:
  • ???
  • ???
L N
 • Tới O Nếu hạm đội có số lượng tàu Pháp + Đức ≥ 1?/2/3/4 tùy theo Casual/Easy/Medium/Hard (O -> W
 • Trường hợp khác sẽ ngẫu nhiên giữa ON (N Dead End)
N


Giai đoạn 3
Node Yêu cầu
Điểm xuất phát 1
 • CTF (Xem lại giai đoạn 1 để bỏ qua node B)
2
 • STF (Xem lại giai đoạn 2 để bỏ qua node S)
Q M
 • Đạt tất cả các điều kiện:
  • Không có AV
  • Không có AO
  • Đường đi (tắt) phải được mở (xem lại giai đoạn 2 nếu chưa được mở)
  • Đạt 1 trong các điều kiện;
   • DD ≥ 3
   • Pháp + Đức + Anh ≥ 3
P
 • Không đạt điều kiện tới M
M K
 • Không đạt điều kiện tới X
X
 • Đạt tất cả các điều kiện:
  • Đường tắt phải được mở
  • (F)BB(V)+CV(B) ≤ 2
  • Hạm chính chứa CVL ≤ 1 Hoặc tàu lịch sử ≥ 6
K H
 • ???
I
 • ???
X Y
 • Node Z3 chưa được mở
 • Không đạt điều kiện tới Z3
Z3
 • Đạt 1 trong các điều kiện:
  • DD+CL ≥ 3 không có CV(B)
  • DD+CL ≥ 5
Y Z
 • Không đủ LoS (Dead End)
Z2
 • Đủ LoS
Z3 Z
 • Không đủ LoS
Z2
 • Đủ LoS

Thông tinSửa

Hạm đội lịch sử:

Hướng dẫnSửa

Giai đoạn 1Sửa

Hạ thanh HP Boss tại node J

 • Bạn phải có số lượng tàu lịch sử ≥ 1/2/4/6 tùy theo Casual/Easy/Medium/Hard để đi từ A tới D
  • Nếu bạn không có tàu nào thuộc hạm đội lịch sử thì có thể sử dụng đội hình dưới đây:
   • 3 CV(B) 3 CA(V) + 1 CL 2 DD 3 XX (XX không được là FBB)
   • 2 CV(B) 1 BB(V) 3 CA(V) + 1 CL 2 DD 3 XX (XX không được là FBB)
 • Node J là nơi tương đối tốt để Farm những gái ngon như Gotland, Bismarck, Prinz Eugen
 • Khi bạn hạ xong boss tại node J sẽ mở điểm xuất phát 2 và và đường tới Boss 2

Giai đoạn 2Sửa

Sử dụng hạm đội liên hợp (STF) hạ thanh HP Boss tại node W

 • Bạn phải có số lượng tàu lịch sử ≥ 2/4/6 tùy theo Easy/Medium/Hard.
 • Boss là French Battleship Princess là BBV nên có thể mang 1 SS(V) làm tank và bảo vệ hạm đội
  • Chú ý:
   • Nếu số lượng BluePlane của Boss bị bắn rụng hết thì boss sẽ tấn công các tàu khác kể cả khi có SS(V) trong hạm
   • Boss vẫn có khả năng bắn các tàu ở hạm 2 với tỉ lệ thấp?
 • Boss không phải Landbase nhưng lại được hỗ trợ bởi căn cứ mặt đất Harbour Summer Princess,Artillery Imp bạn nên mang vài trang bị đối đất như Agat c, GreenAmmohạm hộ tống và đặt ở vị trí gần với kì hạm nhất để Những tàu còn lại chăm sóc boss.
  • Do Boss có lượng giáp rất dày nên khuyến khích sử dụng những tàu có luck cao setup Torperdo Cut-in (Prinz Eugen,Myoukou) để hạ boss kể cả dạng Final hay độ khó khác nhau
  • Vị trí đặt tàu cũng góp phần quan trọng.
 • Richelieu được tăng sát thương lên boss nên được ưu tiên.
 • Commandant Teste với trang bị Anti Landbase cũng sẽ được tăng sát thương nên được ưu tiên.

Mở đường ẩn tới Final BossSửa

 • Hạ Boss ở giai đoạn 2.
 • Sử dụng hạm đội liên hợp (CTF) đạt S Rank tại node HI.
 • Ở chế độ Casual node boss Z2 sẽ hiện ra sau khi hạ boss tại giai đoạn 2 nhưng đường tắt vẫn sẽ chưa được mở.

Mở đường tắt giai đoạn 3Sửa

 • Lưu ý: Một vài điều kiện này có thể không cần thiết đối với chế độ Normal hoặc thấp hơn.
  • Đạt AS bàng máy bay trong căn cứ hỗ trợ khi địch oanh tạc LBAS của bạn 2 lần, chỉ cần 1 lần đối với chế độ Casual.
  • Đạt AS tại node K 2 lần khi đi ở chế độ khó, 1 lần ở chế độ Normal, không cần thiế ở chế độ Easy và Casual.
  • Đạt S rank tại node T.
   • Tùy vào độ khó đường đi của bạn có thể sẽ khác nhau (Xem lại giai đoạn 3).

Giai đoạn 3 trước Final BossSửa

 • Sử dụng hạm đội liên hợp CTF hoặc STF để hạ boss European Water Princess và tiến tới Boss Final Form.

Giảm sức mạnh Boss tại giai đoạn 3Sửa

 • Đạt A+ Rank Boss node Z2 1 lần bằng hạm CTF.
 • Đạt A+ Rank Boss node Z2 1 lần bằng hạm STF.

Hạ Boss giai đoạn 3Sửa

 • Hạm đội đồng minh sẽ được tăng sát thương khi boss bị giảm sức mạnh,
  • Trước khi giảm sức mạnh của Boss sẽ chỉ có tàu lịch sử của Đức, Ý, Anh được tăng sát thương.
 • Hạm đội đồng minh sẽ không xuất hiện nếu giống với hạm đội của bạn.

Early Fall 2018 Event E-5 Map Full

LBASSửa

Early Fall 2018 Event E-5 LBAS Range

Drop listSửa

Type Ship? E H I J L M P W Y Z2
DD Amatsukaze Hard+ Casual+ Hard+ Casual+ Hard+ Casual+ Casual+
DD Arashi Hard+ Casual+
CV Ark Royal Casual+
DD Asagumo Casual+ Casual+ Casual+ Casual+ Casual+ Hard+ Casual+ Casual+
DD Asashimo Casual+
FBB Bismarck Casual+ Casual+
AV Commandant Teste Hard+ Hard+ Hard+ Casual+ Casual+
DD Fujinami Casual+
CV Graf Zeppelin Hard+ Casual+
DD Hagikaze Casual+
DD Harusame Hard+ Hard+ Casual+ Hard+
DD Hatsuzuki Casual+
DD Hayashimo Casual+ Casual+
SSV I-14 Hard+
DD Isokaze Hard+ Casual+ Hard+ Casual+ Casual+ Casual+ Casual+
DD Kazagumo Hard+ Hard+ Hard+ Casual+ Casual+
DD Kiyoshimo Casual+ Casual+
AV Mizuho Casual+
CL Noshiro Casual+ Casual+
CA Prinz Eugen Casual+ Casual+
FBB Richelieu Hard+ Hard+ Casual+ Hard+
CL Sakawa Casual+
DD Tanikaze Casual+ Casual+ Casual+ Casual+ Casual+ Hard+ Casual+ Casual+
DD Tokitsukaze Hard+ Hard+ Hard+ Casual+ Hard+ Casual+ Casual+
DD Uzuki Casual+ Casual+
BB Warspite Casual+
CL Yahagi Casual+
DD Yamakaze Casual+
Warnings
ship ignored: Akatsuki
ship ignored: Akebono
ship ignored: Arare
ship ignored: Asashio
ship ignored: Ayanami
ship ignored: Fubuki
ship ignored: Fukae
ship ignored: Fumizuki
ship ignored: Gotland
ship ignored: Hatsuharu
ship ignored: Hatsushimo
ship ignored: Hatsuyuki
ship ignored: Hibiki
ship ignored: Ikazuchi
ship ignored: Inazuma
ship ignored: Isonami
ship ignored: Isuzu
ship ignored: Jintsuu
ship ignored: Kagerou
ship ignored: Kikuzuki
ship ignored: Kisaragi
ship ignored: Kiso
ship ignored: Kuma
ship ignored: Mikazuki
ship ignored: Miyuki
ship ignored: Mochizuki
ship ignored: Murakumo
ship ignored: Murasame
ship ignored: Mutsuki
node ignored: A for Nagara
ship ignored: Nagatsuki
ship ignored: Naka
ship ignored: Natori
ship ignored: Nenohi
ship ignored: None
ship ignored: Oboro
ship ignored: Samidare
ship ignored: Satsuki
ship ignored: Sazanami
ship ignored: Shigure
ship ignored: Shikinami
ship ignored: Shiranui
ship ignored: Shiratsuyu
ship ignored: Shirayuki
ship ignored: Suzukaze
ship ignored: Tama
ship ignored: Ushio
ship ignored: Wakaba
ship ignored: Yura
ship ignored: Yuudachi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.