Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Radar phòng không Kiểu 21 Kai

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị
  • Radar
  • Trang bị có thể nâng cấp
  • Trang bị không thể chế tạo