Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Pháo phản lực 30 ống 12cm Kai Ni

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 32: Dòng 32:
 
*Phần thưởng ranking tháng 12/2017.
 
*Phần thưởng ranking tháng 12/2017.
 
*Có thể kích hoạt AACI kiểu mới cho lớp Ise.
 
*Có thể kích hoạt AACI kiểu mới cho lớp Ise.
* thể kích hoạt 'Anti-Air Propellant Barrage' (bắn chặn phòng không?),tàu kích hoạt sẽ miễn nhiễm sát thương từ đợt thả bom đầu trận .
+
*Phần thưởng [[nhiệm vụ#B114|B114]]
*tỉ lệ kích hoạt phụ thuộc vào chỉ số phòng không {{AA}} và chỉ số may mắn {{luck}}
 
*Phần thưởng của nhiệm vụ [[nhiệm vụ#B114|B114]]
 
   
 
{{Equipmentlist}}
 
{{Equipmentlist}}
  Đang tải biên tập