Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Pháo phản lực 30 ống 12cm Kai Ni

1
  • Sửa đổi không thể phục hồi vì đã có những sửa đổi mới ở sau.
  Đang tải biên tập