Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Pháo phản lực 30 ống 12cm Kai Ni

1
  • Chú ý: bạn đang sửa một phiên bản cũ. Nếu bạn lưu, các sửa đổi trên các phiên bản mới hơn sẽ bị mất.
  Đang tải biên tập