Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm + Trang bị cao xạ

0
  Đang tải biên tập
  • Pháo phụ
  • Phòng không
  • Trang bị cao xạ
  • Trang bị không thể chế tạo