Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Pháo cao xạ 12cm

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị
  • Pháo chính
  • Phòng không