FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:39, ngày 7 tháng 12 năm 2019Saoden (tường | đóng góp)‎ . . (1.639 byte) (+1.639)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Template:Equipmentinfo |name = Pháo cao xạ đơn 5inch |id = 358 |japanesename = 5inch 単装高角砲群 |icon = {{Template:GreenGunDP}} |type = Ph…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.