Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Pháo 2 nòng 41cm

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị
  • Pháo chính
  • Trang bị có thể nâng cấp