Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Pháo 2 nòng 15cm

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị
  • Pháo phụ
  • Trang bị không thể chế tạo