Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Pháo đơn 15.2cm

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị
  • Pháo phụ
  • Trang bị có thể nâng cấp