Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Pháo đơn 14cm

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị
  • Pháo chính
  • Trang bị có thể nâng cấp