FANDOM


Số.637 PT Imp Pack
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2 HP

9

Icon Gun p2 Hỏa lực

9

Icon Armor p2 Giáp

19

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

88

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

12

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
- Trống - -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack 637 Full

Số.638 PT Imp Pack II
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2 HP

9

Icon Gun p2 Hỏa lực

9

Icon Armor p2 Giáp

29

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

98

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

18

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack 637 Full

Số.639 PT Imp Pack III
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2 HP

15

Icon Gun p2 Hỏa lực

15

Icon Armor p2 Giáp

29

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

98

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

18

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack III 639 Full

Số.640 PT Imp Pack IV
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2 HP

18

Icon Gun p2 Hỏa lực

18

Icon Armor p2 Giáp

39

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

118

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

24

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack IV 640 Full

QuotesSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
None
Tấn công
Play
キャッハハ…キャハハッキャッ……キャハハ… Kyahaha... Kyahaha kya... kyahaha...
Bị tấn công
Play
イ゛イ゛ッ…! イ゛ィーッ……! Iiig...! Iiiiig....!
Chìm
None


Character Sửa


NotesSửa

 • Lần đầu xuất hiện trong Sự kiện mùa thu 2015.
 • Tất cả mọi lớp tàu đều chịu hình phạt giảm chính xác và hỏa lựckhi chống lại PT Imp Packs.
  • Trước chiều 20/11, cơ chế ban đầu cho Khu trục hạm độ chính xác đặc trưng và hỏa lực cộng thêm khi chống lại PT Imp Packs không được áp dụng. Nó đã được báo cáo và sửa lại. Tuy nhiên, vài người chơi phàn nàn rằng độ chính xac của không kích phủ đầu và giảm hiệu quả của thủy phi cơ chống lại chúng sau bản sửa lỗi.
 • Từ Sự kiện mùa hè 2017, không kích, yểm trợ trên không, ngư lôi phủ đầu cũng như những trang bị chống lại chúng không còn hiệu quả. Thay vào đó, việc kết hợp những trang bị nhất định sẽ có thêm chính xác và sát thương chống lại PT Imp Packs cho những lớp tàu đặc biệt.
Ship Equipment
DD RedGunLightGreenGunMG Thêm GreenGunMG tăng độ hiệu quả
GreenGunDPGreenGunMG
CL YellowGunGreenGunMG
 • Chống lại loại III và IV Imp Packs, nên mang thêm súng phòng không.
 • PT Imp Packs có khả năng né cực kì cao, vì vậy bất cứ thứ gi mang lại điểm chính xác Icon Hit p2 cho kanmusu đều đem lại lợi như: Sparkling, tác động cỡ nòng pháo, Radar bề mặt và nâng cấp trang bị.
 • Có lời rằng những kiểu phối hợp liên quan tới Đạn Kiểu 3 GreenAmmo, WG42 Agat c, Quan sát viên Ssp c, và Thủy phi cơ Seaplane cũng hiệu quả nhưng cần thêm thông tin.

TriviaSửa

 • Có vẻ như liên quan mật thiết tới Tàu tuần tra ngư lôi của của United States Navy trong World War II.
  • Nickname "Devil Boats" được gọi bởi người Nhật.
 • Hiện là tàu địch duy nhất không phải boss có lồng tiếng cùng với Artillery Imp.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.