Kancolle Việt Wiki

Số.637 PT Imp Pack
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

9

Icon Gun p2.png Hỏa lực

9

Icon Armor p2.png Giáp

19

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

88

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

12

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
- Trống - -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack 637 Full.png

Số.638 PT Imp Pack II
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

9

Icon Gun p2.png Hỏa lực

9

Icon Armor p2.png Giáp

29

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

98

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

18

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack 637 Full.png

Số.639 PT Imp Pack III
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

15

Icon Gun p2.png Hỏa lực

15

Icon Armor p2.png Giáp

29

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

98

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

18

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack III 639 Full.png

Số.640 PT Imp Pack IV
PT小鬼群
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

18

Icon Gun p2.png Hỏa lực

18

Icon Armor p2.png Giáp

39

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

118

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

24

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

??

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
- Khoá - -
- Khoá - -
DD PT Imp Pack IV 640 Full.png

Quotes[]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
None
Tấn công
Play
キャッハハ…キャハハッキャッ……キャハハ… Kyahaha... Kyahaha kya... kyahaha...
Bị tấn công
Play
イ゛イ゛ッ…! イ゛ィーッ……! Iiig...! Iiiiig....!
Chìm
None


Character[]


Notes[]

 • Lần đầu xuất hiện trong Sự kiện mùa thu 2015.
 • Tất cả mọi lớp tàu đều chịu hình phạt giảm chính xác và hỏa lựckhi chống lại PT Imp Packs.
  • Trước chiều 20/11, cơ chế ban đầu cho Khu trục hạm độ chính xác đặc trưng và hỏa lực cộng thêm khi chống lại PT Imp Packs không được áp dụng. Nó đã được báo cáo và sửa lại. Tuy nhiên, vài người chơi phàn nàn rằng độ chính xac của không kích phủ đầu và giảm hiệu quả của thủy phi cơ chống lại chúng sau bản sửa lỗi.
 • Từ Sự kiện mùa hè 2017, không kích, yểm trợ trên không, ngư lôi phủ đầu cũng như những trang bị chống lại chúng không còn hiệu quả. Thay vào đó, việc kết hợp những trang bị nhất định sẽ có thêm chính xác và sát thương chống lại PT Imp Packs cho những lớp tàu đặc biệt.
Ship Equipment
DD RedGunLight.pngGreenGunMG.png Thêm GreenGunMG.png tăng độ hiệu quả
GreenGunDP.pngGreenGunMG.png
CL YellowGun.pngGreenGunMG.png
 • Chống lại loại III và IV Imp Packs, nên mang thêm súng phòng không.
 • PT Imp Packs có khả năng né cực kì cao, vì vậy bất cứ thứ gi mang lại điểm chính xác Icon Hit p2.png cho kanmusu đều đem lại lợi như: Sparkling, tác động cỡ nòng pháo, Radar bề mặt và nâng cấp trang bị.
 • Có lời rằng những kiểu phối hợp liên quan tới Đạn Kiểu 3 GreenAmmo.png, WG42 Agat c.png, Quan sát viên Ssp c.png, và Thủy phi cơ Seaplane.png cũng hiệu quả nhưng cần thêm thông tin.

Trivia[]

 • Có vẻ như liên quan mật thiết tới Tàu tuần tra ngư lôi của của United States Navy trong World War II.
  • Nickname "Devil Boats" được gọi bởi người Nhật.
 • Hiện là tàu địch duy nhất không phải boss có lồng tiếng cùng với Artillery Imp.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess