Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Ooyodo

0
  Đang tải biên tập
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ
  • Lớp Ooyodo
  • Tàu không thể đóng