Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Ooshio

0
  Đang tải biên tập
  • Khu trục hạm
  • Lớp Asashio
  • Tàu có nâng cấp lần 2
  • Tàu có thể trang bị Tàu đổ bộ