Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Ooi

0
  Đang tải biên tập
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ
  • Lớp Kuma
  • Tàu có nâng cấp lần 2