Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Noshiro

0
  Đang tải biên tập
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ
  • Lớp Agano