Số.1725 Northernmost Landing Princess
北端上陸姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

650

Icon Gun p2.png Hỏa lực

150

Icon Armor p2.png Giáp

136

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

88

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

36

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

54
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Coastal Gun 0?
Pháo hạng nhẹ 5inch Coastal Gun 0?
RADAR Coastal Radar 0?
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai 36?
BBV Northernmost Landing Princess 725 Full.png

Số.1726 Northernmost Landing Princess II
北端上陸姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

670

Icon Gun p2.png Hỏa lực

170

Icon Armor p2.png Giáp

166

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

98

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

49

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

63
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Coastal Gun 0?
Pháo hạng nhẹ 5inch Coastal Gun 0?
RADAR Coastal Radar 0?
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai 49?
BBV Northernmost Landing Princess 725 Full.png

Số.1727 Northernmost Landing Princess III
北端上陸姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

690

Icon Gun p2.png Hỏa lực

190

Icon Armor p2.png Giáp

186

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

108

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

64

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

72
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Coastal Gun 0?
Pháo hạng nhẹ 5inch Coastal Gun 0?
RADAR Coastal Radar 0?
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai 64?
BBV Northernmost Landing Princess 725 Full.png

Lời thoại[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
コリナイ……。コタチ…………。 Những cô nhóc bướng bỉnh...
Tấn công
Play
コリナイ……。コタチ…………。 Những cô nhóc bướng bỉnh...
Bị tấn công
Play
イイデショウ…。 Giỏi lắm...
Chìm
Play
シズカナ…シズカナジダイデ…キット… Ta khẳng định rằng...Việc này sẽ kết thúc trong hoà bình...ngay tại đây...


 Character[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin bên lề[sửa | sửa mã nguồn]

  • Sự kiện mùa xuân 2017 E-4 boss.
  • Hiện là căn cứ mặt đất duy nhất không miễn nhiễm chỉ số Icon Torpedo p2.png. Có nghĩa là trong trận đêm, tàu với chỉ số ngư lôi sẽ gây sát thương như bình thường với tàu mặt nước. Chú ý rằng cô vẫn miễn nhiễm trước các kiểu tấn công ngư lôi, không bao gồm không kích.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.