FANDOM


Số.1725 Northernmost Landing Princess
北端上陸姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

136

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

88

Icon Aircraft p2 Sức chứa

36

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

54
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
Radar Coastal Radar 0?
BluePlane Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai 36?
BBV Northernmost Landing Princess 725 Full

Số.1726 Northernmost Landing Princess II
北端上陸姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

670

Icon Gun p2 Hỏa lực

170

Icon Armor p2 Giáp

166

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

98

Icon Aircraft p2 Sức chứa

49

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

63
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
Radar Coastal Radar 0?
BluePlane Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai 49?
BBV Northernmost Landing Princess 725 Full

Số.1727 Northernmost Landing Princess III
北端上陸姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

690

Icon Gun p2 Hỏa lực

190

Icon Armor p2 Giáp

186

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

108

Icon Aircraft p2 Sức chứa

64

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Rất xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

72
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
Radar Coastal Radar 0?
BluePlane Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai 64?
BBV Northernmost Landing Princess 725 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
コリナイ……。コタチ…………。 Những cô nhóc bướng bỉnh...
Tấn công
Play
コリナイ……。コタチ…………。 Những cô nhóc bướng bỉnh...
Bị tấn công
Play
イイデショウ…。 Giỏi lắm...
Chìm
Play
シズカナ…シズカナジダイデ…キット… Ta khẳng định rằng...Việc này sẽ kết thúc trong hoà bình...ngay tại đây...


 Character Sửa

Thông tin bên lềSửa

  • Sự kiện mùa xuân 2017 E-4 boss.
  • Hiện là căn cứ mặt đất duy nhất không miễn nhiễm chỉ số Icon Torpedo p2. Có nghĩa là trong trận đêm, tàu với chỉ số ngư lôi sẽ gây sát thương như bình thường với tàu mặt nước. Chú ý rằng cô vẫn miễn nhiễm trước các kiểu tấn công ngư lôi, không bao gồm không kích.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.