FANDOM


Chuỗi quest F21, F23Sửa

A56 「第五航空戦隊」を再編成せよ!
Tái thiết lập "Hàng không chiến đội số 5"!
300/0/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 3
Shoukaku, Zuikaku, OboroAkigumo trong hạm đội chính.
Điều kiện: A23, Bm6
B50 「第五航空戦隊」珊瑚諸島沖に出撃せよ!
"Chiến đội không mẫu số 5" xuất kích tới Đảo rạn san hô!
0/500/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 Ivt Irako X 1
Đánh thắng Boss (hạng S) map 5-2 với hạm đội gồm Shoukaku, Zuikaku, OboroAkigumo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A56
A29 「第五艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội số 5"!
200/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Nachi, Ashigara, TamaKiso trong hạm đội chính
Điều kiện: A21
A30 「第一水雷戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Thủy lôi chiến đội số 1"!
200/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
EmergencyRepair X 1
Abukuma, Akebono, Ushio, KasumiShiranui trong hạm đội chính
Điều kiện: A29
D9 南方への輸送作戦を成功させよ!
Hoàn thành các hoạt động vận tải về phía nam
150/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBS X 1
Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công.
Điều kiện: A30
Nhiệm vụ hàng tuần
D19 機動部隊の運用を強化せよ!
Tăng cường việc sử dụng đơn vị cơ động!
200/200/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 2 FBL X 1
Hoàn thành Expdition 26 và 35
Điều kiện: D9, B50
F21 試作艤装の準備
Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm!
0/0/100/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Prototype Deck CatapultBệ phóng máy bay trên sàn đáp Nguyên mẫu
Phá dỡ 7 thiết bị
Điều kiện: D19
A59 「第三航空戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Chiến đội không mẫu số 3"!
200/200/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
X 1
Zuikaku Kai làm kì hạm, Zuihou, Chitose CVLChiyoda CVL trong hạm đội chính.
Điều kiện: Bm6, F21
B53 「第三航空戦隊」南西諸島防衛線に出撃!
"Chiến đội không mẫu số 3" Phòng thủ đảo Nansei!
0/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Ivt Irako X 1
Đánh thắng (S) Boss map 1-4 với hạm đội gồm Zuikaku Kai là kì hạm, Zuihou, Chitose CVLChiyoda CVL. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A59
A60 「第四航空戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Chiến đội không mẫu số 4"!
0/200/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 2
SeaplaneZuiun (Không đội 634)
Ise KaiHyuuga Kai trong hạm đội chính.
Điều kiện: B53
B4 南西諸島沖に出撃せよ!
Xuất kích tới Đảo Tây Nam!
40/40/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Vượt qua map 1-2.
Điều kiện: B2
Bd1 敵艦隊を撃破せよ!
Tấn công hạm đội địch
50/50/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Đánh thắng 1 trận bất kì
Điều kiện: B4
Bd2 敵艦隊主力を撃滅せよ!
Tấn công chủ lực của hạm đội địch
50/50/50/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1 Bucket X 1
Hoàn thành 1 trận bất kì
Điều kiện: Bd1
Bw1 あ号作戦
Chiến dịch A-gou
300/300/300/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 2 Development material X 2
Xuất kích hạm đội 36 lần, gặp boss 24 lần và đánh thắng boss 12 lần, giành chiến thắng hạng S 6 lần.
Điều kiện: Bd2
Bw4 ろ号作戦
Chiến dịch Ro-gou
400/0/800/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3
Đánh chìm 50 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
Điều kiện: Bw1
A25 潜水艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội tàu ngầm!
150/150/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
EmergencyRepair X 1
Có 2 SS trong hạm đội bất kì.
Điều kiện: A21
A31 「第八駆逐隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội khu trục số 8"!
150/150/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 3
CHỈ CÓ Asashio, Michishio, OoshioArashio trong hạm đội chính
Điều kiện: A25
B20 「第八駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 8" xuất kích!
0/100/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 Development material X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Asashio, Michishio, OoshioArashio. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A31
Bm6 「空母機動部隊」西へ!
"Lực lượng đặc nhiệm Không mẫu hạm", hướng về phía tây!
0/0/600/800
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 2 Improvement Materials X 2
Đánh thắng Boss (S) map 4-2 với hạm đội gồm 2CV (CVL/CVB cũng đươc) và 2DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: B20, Bw4
B14 「西村艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Nishimura" xuất kích!
400/0/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBS X 1 Bucket X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Fusou, Yamashiro, MogamiShigure. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A22
A12 「空母機動部隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội mẫu hạm cơ động"!
50/0/0/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Có 1 CV(L) và 3 DD trong hạm đội chính.
Điều kiện: A7
A13 戦艦と重巡による主力艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội chủ lực gồm Thiết giáp hạm và Tuần dương hạng nặng!
0/150/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 2
Có 1 BB và 2 CA trong hạm đội chính.
(Không tính CAV.)
Điều kiện: A12
A20 「三川艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội Mikawa"!
400/0/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3
Choukai, Aoba, Kako, Furutaka, Tenryuu và 1 tàu có tốc độ NHANH trong hạm đội chính.
Điều kiện: A13
A21 「第四戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Chiến đội số 4"!
300/150/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Development material X 1
Takao, Atago, Choukai, Maya trong hạm đội chính.
Điều kiện: A20
A22 「西村艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội Nishimura"!
200/200/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
Fusou, Yamashiro, Mogami, Shigure trong hạm đội chính.
Điều kiện: A21
A23 「第五航空戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hàng không chiến đội số 5"!
300/0/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
EmergencyRepair X 1
Shoukaku, Zuikaku và 2 DD trong hạm đội chính.
Điều kiện: A22
A46 軽快な「水上反撃部隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội phản công mặt nước" Hạng nhẹ!
250/250/0/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Development material X 2
Kasumi làm kì hạm, Ashigara, 1 CL và 3 DD trong hạm đội chính.
Điều kiện: A23, B14
Bm7 「水上反撃部隊」突入せよ!
Đơn vị phản kích mặt nước, đột kích!
0/600/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 4 Improvement Materials X 2
Đánh thắng Boss (S) map 2-5 với hạm đội gồm 1 CA (CAV không tính), 1 CL (CLT và CT không tính) và 4 DD. Kỳ hạm PHẢI là DD.
Điều kiện: A46 Bm6
A61 「小沢艦隊」を編成せよ!
Thiết lập hạm đội Ozawa!
300/0/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 EmergencyRepair X 1
Zuikaku Kai là kì hạm cùng vớ Zuihou Kai, Chitose CVL, Chiyoda CVL, Ise KaiHyuuga Kai trong hạm đội chính.
Điều kiện: Bm7, A60
B54 「小沢艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Ozawa" xuất kích!
300/0/300/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3
GreenPlaneMáy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
Đánh thắng (S) Boss map 2-4 với hạm đội gồm Zuikaku Kai là kì hạm, Zuihou Kai, Chitose CVL, Chiyoda CVL, Ise KaiHyuuga Kai.
Điều kiện: A61
F23 試製航空艤装の追加試作
Chế tạo bổ sung trang bị hàng không thử nghiệm
0/0/100/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Prototype Deck CatapultBệ phóng máy bay trên sàn đáp Nguyên mẫu
Tháo dỡ 9 thiết bị.
Điều kiện: B54, A59

Chuỗi quest B117Sửa

  • F1->F2->F5->F6->F7->F65->C15 + A88 ->C21 + B115->B117
  • F5->F71->F72 + C18->B115
  • Khi nào rảnh sẽ cập nhật thành bảng sau.

FlowchartSửa

Dựa theo: http://kancolle.wikia.com/wiki/Prototype_Flight_Deck_Catapult#comm-487157

Tuỳ chọn hiển thị


Chi tiết nhiệm vụ

Yêu cầu

Mở khoá