FANDOM


Nhiệm vụ PVP (演習) Sửa

C1 はじめての「演習」!
“Đấu tập” lần đầu
10/10/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Đấu 1 trận PvP
Điều kiện: Không
C2 「演習」で練度向上!
Tăng cấp độ bằng "đấu tập"
50/0/50/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 1
Đấu 3 trận PvP (có thể thua)
Điều kiện: C1
Nhiệm vụ hàng ngày
C3 「演習」で他提督を圧倒せよ!
Áp đảo các đô đốc khác thông qua “đấu tập”
0/50/0/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Thắng 5 trận PvP
Điều kiện: C2
Nhiệm vụ hàng ngày
C4 大規模演習
Luyện tập quy mô lớn
200/200/200/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 Improvement Materials X 1
Thắng 20 trận PvP
Điều kiện: C2
Nhiệm vụ hàng tuần
C5 艦隊の練度向上に努めよ!
Phấn đấu cải thiện trình độ của Hạm đội
0/0/300/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2
Thắng 3 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: A50
C6 演習を強化、艦隊の練度向上に努めよ!
Tăng cường đấu tập, phấn đấu cải thiện trình độ của Hạm đội
0/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Improvement Materials X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: D17
C7 北方再突入に備え、練度向上に努めよ!
Phấn đấu cải thiện trình độ luyện tập, chuẩn bị tái tấn công Biển Bắc
300/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Improvement Materials X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: B46
C8 精鋭艦隊演習
Hạm đội tinh nhuệ đấu tập
0/400/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Combat Provisions X 1
Thắng 7 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: Bd2
Nhiệm vụ hàng tháng
C9 上陸部隊演習
Lực lượng đổ bộ luyện tập
0/200/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 Combat Provisions X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: Bd2, F32
C10 秋季大演習
Diễn tập lớn mùa thu
1000/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Ivt Present Box X 1
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
C11 冬季大演習
Diễn tập lớn mùa đông
300/1000/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Bucket X 3
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
C12 春季大演習
Diễn tập lớn mùa xuân
0/0/1000/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Ivt Present Boxx1
Thắng 8 trận PvP trong ngày. Chỉ xuất hiện từ 5/4/2017 đến 31/7/2017
Điều kiện: C2
C13 輸送部隊の練度向上に務めよ!
Nâng cao kinh nghiệm đội vận chuyển
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 1
chọn giữa
LandingCraftThuyền Daihatsu
Thuyền Daihatsu
Equipment068-1
Thuyền đổ bộ
+5% tài nguyên nhận được khi đi Expedition
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -

hoặc
Special order furniture shop X 1
Thắng 4 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: D17, Bd5
C14 冬季大演習
Diễn tập lớn mùa đông
300/1000/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Bucket X 3
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
C15 甲型駆逐艦の戦力整備計画
Kế hoạch cải thiện sức mạnh các khu trục kiểu A
0/350/0/350
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
chọn giữa
Action ReportBáo cáo chiến dịch x 1
hoặc
Special order furniture shop x 1
sau đó chọn
Bucket x 5 hoặc Combat Provisions
x2
Thắng 3 trận PvP và đạt A-rank hoặc cao hơn tại node boss các map 2-2. 2-3, 2-4, 2-5, yêu cầu tối thiểu 2 khu trục Lớp Kagerou hoặc Lớp Yuugumo.
Điều kiện: F65
C16 給糧艦「伊良湖」の支援
Hỗ trợ của tàu tiếp tế Irako
100/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Irako x 1
chọn giữa
Development material x 2
Bucket x 2
Hạm đội 1 có ít nhất 2 CL, dành 3 chiến thắng PvP (A-rank+ ?), sau đó trang bị cho kì hạm 2 Equipment145-1Lương thực chiến đấu
Điều kiện: F68?
Nhiệm vụ hàng tháng
Trang bị phải được mở khóa
Trang bị sẽ mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ
C17 精鋭「第二一駆逐隊」、猛特訓!
Đội khu trục số 21 tinh nhuệ, Xuất kích!
0/100/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya x 1
sau đó chọn giữa
Development material x 6
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x 1
Hạm đội gồm Wakaba Kai, Hatsuharu Kai Ni, Hatsushimo Kai Ni, dành 4 chiến thắng PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: A85?
C18 駆逐隊、特訓始め!
Lực lượng khu trục, Bắt đầu cuộc diễn tập đặc biệt!
100/100/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket x 3
sau đó chọn giữa
Improvement Materials x 2 hoặc Development material x4
Hạm đội gồm ít nhất 4 DD, dành 4 chiến thắng PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: ?
[1]
'
???/???/???/???
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Điều kiện: Không
C19 最精鋭甲型駆逐艦、特訓始め!
Đội khu trục Kiểu-A tinh nhuệ, huấn luyện tăng cường bắt đầu!
400/0/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Chọn giữa
Bucket x4 hoặc Development material x4.
Sau đó chọn
MedalHuân chương
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
Giành 4 chiến thắng PvP trong cùng 1 ngày với hạm đội có ít nhất 4 DD level 70+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class.
Điều kiện: A88
C20 戦闘航空母艦一番艦、演習始め!
Thiết giáp mẫu hạm đầu tiên, bắt đầu huấn luyện!
0/0/0/500
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Chọn giữa
RedPlaneSuisei x2
hoặc
SeaplaneZuiun x2
hoặc
YellowPlane
Máy bay trinh sát
Máy bay trinh sát Kiểu 2 x1.
Sau đó chọn
RadarRadar bề mặt Kiểu 22 x2
hoặc
GreenGunMGPháo phản lực 30 ống 12cm x2
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1.
Giành 3 chiến thắng PvP trong 1 ngày với hạm đội có Ise Kai Ni làm kỳ hạm và ít nhất 2 DD.
Điều kiện: A88
C21 海防艦、演習初め!
Khu trục hạm hộ tống, bắt đầu tập luyện!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Fifth Anniversary Scroll(Etorofu class version)
Chọn giữa
Shop Support SlotVật phẩm mở rộng x1
hoặc
MedalHuân chương x1.
Giành 2 chiến thắng PvP trong ngày với hạm đội có DE làm kỳ hạm cùng ít nhất 2 DD.
Điều kiện: F73

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.