FANDOM


Nhiệm vụ kỉ niệm 5 năm (23/04/2018 ~ 13/06/2018)
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
5A01 五周年任務【壱:工廠】 Tháo dỡ 5RedGunLight 5RedGunMedium Chọn giữa Development materialx8 hoặc Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x3 hoặc Equipment055-1Shiden Kai 2 x2, sau đó chọn giữa Special order furniture shop hoặc New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem hoặc Reinforcement Expansion B6
5A02 五周年任務【弐:鎮守府海域警戒】 Có CL/CLT/CT làm kì hạm cùng ít nhất 3 DD/DE giành chiến thắng tại map 1-1 đến 1-5. DE Tsushima 540 Battle 5A01
5A03 五周年任務【参:近代化改修】 Chuẩn bị 555 Steel và 555 Ammo, hiện đại hóa DE thành công 2 lần với nguyên liệu là 5DD cho mỗi lần. 5th Anniversary Wall scroll Chọn giữa Bucketx10 hoặc Improvement Materialsx5 hoặc Combat Provisions
x5
5A02
5A04 五周年任務【肆:演習】 Thắng 4 trận PvP với hạm đội gồm 5 tàu trong đó có ít nhất 2DD/DE. Chọn giữa DepthChargeBom chống tàu ngầm Kiểu 95★+5 hoặc Ivt Irakox5 sau đó chọn Action Report hoặc Equipment266-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu C Kai Ni★+5 5A03
5A05 五周年任務【伍:五周年艦隊出撃!】 Hạm đội gồm CL/CLT/CT và 2+ DD/DE cùng 3 tàu bất kì, giành chiến thắng A+ tại boss 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5 hoặc 5-3,5-5 hoặc 6-5 DD Samuel B. Roberts 561 Battle 5A04
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.