FANDOM


Nhiệm vụ minievent mùa xuân 2018 (15/05/2018 ~ 13/06/2018)
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Su01 主計科任務【おにぎりを作る!】 Làm Onigiri
Từ 5x Rice
Development material x2
Chọn giữa
Improvement Materials x2
hoặc
SearchlightĐèn rọi
E1
200/0/0/0
Su02 主計科任務【おにぎりを振る舞おう!】 Làm 3x Onigiri
Từ 15x Rice
3x Combat Provisions
sẽ bị mất khi hoàn thành nhiệm vụ
Chọn giữa
Equipment138-1Tàu bay Kiểu 2
hoặc
Equipment193-1Daihatsu đặc biệt
hoặc
61cm Triple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model 285 CardNgư lôi 3 ống 61cm (Ôxy) Mẫu sau
Su01
0/300/0/0
Su03 主計科任務【高級おにぎりを作る!】 Làm 1x Luxury Onigiri
Từ 6x Rice 2x Umeboshi 3x Nori
Chọn giữa
Equipment129-1Quan sát viên lành nghề
hoặc
Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x2
hoặc
Bucket x7
Su01
0/0/400/0
Su04 主計科任務【差し入れ!高級おにぎり】 Làm 2x Luxury Onigiri
Từ 12x Rice 4x Umeboshi 6x Nori
Chọn giữa
Equipment021-1Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 x3
hoặc
Equipment055-1Shiden Kai 2 x2
hoặc
New Model Aerial Armament Material icon
Sau đó chọn
Furniture fairy
hoặc
Reinforcement Expansion
Su02,Su03
0/0/0/500
Su05 主計科任務【お茶漬けを作る!】 Làm 1x Ochazuke
Từ 8x Rice 3x Umeboshi 3x Nori 4x Tea
Chọn giữa
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
hoặc
Improvement Materials x7
hoặc
61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model 286 CardNgư lôi 4 ống 61cm (Ôxy) Mẫu sau
Su03
500/0/0/0
Su06 主計科任務【お茶漬け、夜食にどうぞ!】 Làm 2x Ochazuke
Từ 16x Rice 6x Umeboshi 6x Nori 8x Tea
Chọn giữa
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
hoặc
Reinforcement Expansion
Sau đó chọn giữa
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
hoặc
Equipment287-1Bom chống tàu ngầm Kiểu 3 tập trung
Su04,Su05
0/0/500/0
Su07 主計科任務【海苔巻きを作ろう!】 Thu thập 12x Rice 6x Nori
(có 12 Rice và 6 Nori)
Số nguyên liệu trên sẽ mất khi hoàn thành nhiệm vụ.
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
Chọn giữa
Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm
hoặc
Equipment040-1Súng máy 25mm 3 nòng
Su05
300/300/0/0
Su08 主計科任務【和定食膳を作って完食!】 Làm 1x Japanese Meal Set 3x Onigiri
Từ 24x Rice 5x Umeboshi 6x Nori 7x Tea
1x Canned Mackerel 114 inventory
Equipment227-1Bom chống tàu ngầm Kiểu 2
Eat Up Scroll"Eat Up" Scroll
Su05
500/500/500/500
Su09 主計科拡張任務【日の丸弁当、量産!】 Thu thập 50x Rice 15x Umeboshi 10x Tea
Đặt DD làm kì hạm trang bị Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm ở slot thứ nhất
Equipment227-1Bom chống tàu ngầm Kiểu 2 ở slot thứ 2.
Cần mở khóa Pháo phản lực 30 ống 12cm.
Số nguyên liệu trên và Pháo phản lực 30 ống 12cm sẽ mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Equipment288-1Pháo phản lực 15cm phóng bom chống ngầm 9 ống nguyên mẫu Su04, Su08
0/1000/0/0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.