FANDOM


Nhiệm vụ mớiSửa

Nhiệm vụ mớiSửa

Nhiệm vụ trong bản cập nhật 13/06/2018 (11 nhiệm vụ)
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
A88 最精銳甲型駆逐艦、集結せよ! Thiết lập một hạm đội gồm Kagerou Kai Ni, Shiranui Kai Ni, Kuroshio Kai Ni và 3 DD level 70+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class. Chọn giữa
Equipment266-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu C Kai Ni
hoặc
MedalHuân chương x1.
B109 (?)
150/150/150/0
B117 最精鋭甲型駆逐艦、圖入!敵中突破! Giành chiến thắng S-rank tại node boss map 3-2, 4-2, 5-3 với hạm đội có flagship là Kagerou Kai Ni hoặc Shiranui Kai Ni hoặc Kuroshio Kai Ni và 2 DD level 75+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class. Chọn giữa
Special order furniture shopTiên nội thất x1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
Sau đó chọn
Medal Huân chương x2
hoặc
Prototype Deck CatapultBệ phóng máy bay trên sàn đáp Nguyên mẫu x1
hoặc
Equipment267-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu D Kai Ni x1.
C20
0/1000/0/500
B118 戦闘航空母艦、出撃せよ! Giành chiến thắng S-rank (?) tại node boss các map 3-5, 4-5, 6-4 với hạm đội có Ise Kai Ni là flagship. Chọn giữa
Skilled Crew Member IconPhi công tinh nhuệ x1
hoặc
New Model Aerial Armament Materials 077 useitemNguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới x1
hoặc
Improvement MaterialsVật liệu nâng cấp x4.
Sau đó chọn
Equipment079-1Zuiun (Không đội 634) x1
hoặc
Equipment291-1Suisei Mẫu 22 (Không đội 634) x1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x2.
C21
1000/0/634/634
B119 「伊勢改二」、敵機動部隊を迎擊せよ! Giành chiến thắng S-rank 3 lần tại node boss map 6-5 với hạm đội có Ise Kai Ni là flagship và ít nhất 2 DD. Chọn giữa
Equipment019-1Máy bay tiêm kích Kiểu 96 x3
hoặc
Equipment023-1Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 x3
hoặc
Equipment020-1Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 x2.
Sau đó chọn
Equipment055-1Shiden Kai 2 x2
hoặc
MedalHuân chương x1
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
C21
634/0/1000/0
C20 最精鋭甲型駆逐艦、特訓始め! Giành 4 chiến thắng PvP trong cùng 1 ngày với hạm đội có ít nhất 4 DD level 70+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class. Chọn giữa
BucketXô sửa chữa nhanh x4
hoặc
Development materialVật liệu chế tạo x4.
Sau đó chọn
MedalHuân chương
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
A88
400/0/400/0
C21 戦闘航空母艦一番艦、演習始め! Giành 3 chiến thắng PvP trong 1 ngày với hạm đội có Ise Kai Ni là flagship và ít nhất 2 DD. Chọn giữa
Equipment024-1Suisei x2
hoặc
Equipment026-1Zuiun x2
hoặc
Equipment061-1Máy bay trinh sát Kiểu 2 x1.
Sau đó chọn
Equipment028-1Radar bề mặt Kiểu 22 x2
hoặc
Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x2
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1.
A88
0/0/0/500
C22 海防艦、演習初め! Giành 2 chiến thắng PvP trong ngày với hạm đội có DE là flagship cùng với ít nhất 2 DD. Fifth Anniversary Scroll(Etorofu class version)
Fifth Anniversary Scroll(Etorofu class version)
Chọn giữa
Shop Support SlotVật phẩm mở rộng x1
hoặc
MedalHuân chương x1.
F73
300/300/0/0
D28 「海防艦」、進発せよ! Hoàn thành viễn chinh số 5, 9, A1 và A2. Ivt IrakoIrako x1.
Chọn giữa
Equipment146-1Tiếp tế trên biển x2
hoặc
BucketXô sửa chữa nhanh x8
hoặc
Improvement MaterialsVật liệu nâng cấp x4.
F73
800/0/0/600
F73 「海防艦」整備計画 Có 500 Fuel tháo dỡ 4 RedGunMedium pháo hạng trung và 4 RedGunHeavy pháo hạng nặng.
※Tiêu tốn 500 Fuel
Chọn giữa
Special order furniture shopTiên nội thất x1
hoặc
Development materialVật liệu chế tạo x4
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1.
Sau đó chọn
Matsuwa
hoặc
Etorofu.
??
200/0/0/0
F74 航空戦艦用強化型新主砲の研究 Có 40 Development material, 50 IC, 4500 Steel và 2 New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới.
Đặt Ise Kai Ni làm thư kí hạm trang bị Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu max ★ tại slot thứ nhất
sau đó scrap 2 Radar bề mặt Kiểu 22 và 3 Pháo 2 nòng 41cm.
※Trang bị cần được mở khóa.
※Tiêu tốn toàn bộ nguyên liệu và trang bị nói trên.
Equipment290-1Pháo 3 nòng 41cm Kai Ni x1. C21
0/200/0/0
F75 精鋭「航空戦艦」彗星隊の編成 Có 40 Development material,3000 Bauxite (?), New Model Aerial Armament Materials 077 useitemNguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới, Skilled Crew Member IconPhi công tinh nhuệ.
Đặt Ise Kai Ni làm thư kí hạm trang bị Suisei Mẫu 22 (Không đội 634)slot thứ ba
sau đó scrap 3 Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 và 3 Suisei.
※Trang bị cần được mở khóa.
※Tiêu tốn toàn bộ nguyên liệu và trang bị nói trên.
Equipment292-1Suisei Mẫu 22 (Không đội 634 Tinh nhuệ) B119
0/634/0/0

Nhiệm vụ giới hạn thời gianSửa

Nhiệm vụ minievent mùa xuân 2018 (15/05/2018 ~ 13/06/2018)
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Su01 主計科任務【おにぎりを作る!】 Làm Onigiri
Từ 5x Rice
Development material x2
Chọn giữa
Improvement Materials x2
hoặc
SearchlightĐèn rọi
E1
200/0/0/0
Su02 主計科任務【おにぎりを振る舞おう!】 Làm 3x Onigiri
Từ 15x Rice
3x Combat Provisions
sẽ bị mất khi hoàn thành nhiệm vụ
Chọn giữa
Equipment138-1Tàu bay Kiểu 2
hoặc
Equipment193-1Daihatsu đặc biệt
hoặc
61cm Triple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model 285 CardNgư lôi 3 ống 61cm (Ôxy) Mẫu sau
Su01
0/300/0/0
Su03 主計科任務【高級おにぎりを作る!】 Làm 1x Luxury Onigiri
Từ 6x Rice 2x Umeboshi 3x Nori
Chọn giữa
Equipment129-1Quan sát viên lành nghề
hoặc
Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x2
hoặc
Bucket x7
Su01
0/0/400/0
Su04 主計科任務【差し入れ!高級おにぎり】 Làm 2x Luxury Onigiri
Từ 12x Rice 4x Umeboshi 6x Nori
Chọn giữa
Equipment021-1Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 x3
hoặc
Equipment055-1Shiden Kai 2 x2
hoặc
New Model Aerial Armament Material icon
Sau đó chọn
Furniture fairy
hoặc
Reinforcement Expansion
Su02,Su03
0/0/0/500
Su05 主計科任務【お茶漬けを作る!】 Làm 1x Ochazuke
Từ 8x Rice 3x Umeboshi 3x Nori 4x Tea
Chọn giữa
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
hoặc
Improvement Materials x7
hoặc
61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model 286 CardNgư lôi 4 ống 61cm (Ôxy) Mẫu sau
Su03
500/0/0/0
Su06 主計科任務【お茶漬け、夜食にどうぞ!】 Làm 2x Ochazuke
Từ 16x Rice 6x Umeboshi 6x Nori 8x Tea
Chọn giữa
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
hoặc
Reinforcement Expansion
Sau đó chọn giữa
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
hoặc
Equipment287-1Bom chống tàu ngầm Kiểu 3 tập trung
Su04,Su05
0/0/500/0
Su07 主計科任務【海苔巻きを作ろう!】 Thu thập 12x Rice 6x Nori
(có 12 Rice và 6 Nori)
Số nguyên liệu trên sẽ mất khi hoàn thành nhiệm vụ.
Canned Mackerel 114 inventoryCá thu đao đóng hộp
Chọn giữa
Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm
hoặc
Equipment040-1Súng máy 25mm 3 nòng
Su05
300/300/0/0
Su08 主計科任務【和定食膳を作って完食!】 Làm 1x Japanese Meal Set 3x Onigiri
Từ 24x Rice 5x Umeboshi 6x Nori 7x Tea
1x Canned Mackerel 114 inventory
Equipment227-1Bom chống tàu ngầm Kiểu 2
Eat Up Scroll"Eat Up" Scroll
Su05
500/500/500/500
Su09 主計科拡張任務【日の丸弁当、量産!】 Thu thập 50x Rice 15x Umeboshi 10x Tea
Đặt DD làm kì hạm trang bị Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm ở slot thứ nhất
Equipment227-1Bom chống tàu ngầm Kiểu 2 ở slot thứ 2.
Cần mở khóa Pháo phản lực 30 ống 12cm.
Số nguyên liệu trên và Pháo phản lực 30 ống 12cm sẽ mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Equipment288-1Pháo phản lực 15cm phóng bom chống ngầm 9 ống nguyên mẫu Su04, Su08
0/1000/0/0
Nhiệm vụ kỉ niệm 5 năm (23/04/2018 ~ 13/06/2018)
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
5A01 五周年任務【壱:工廠】 Tháo dỡ 5RedGunLight 5RedGunMedium Chọn giữa Development materialx8 hoặc Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x3 hoặc Equipment055-1Shiden Kai 2 x2, sau đó chọn giữa Special order furniture shop hoặc New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem hoặc Reinforcement Expansion B6
5A02 五周年任務【弐:鎮守府海域警戒】 Có CL/CLT/CT làm kì hạm cùng ít nhất 3 DD/DE giành chiến thắng tại map 1-1 đến 1-5. DE Tsushima 540 Battle 5A01
5A03 五周年任務【参:近代化改修】 Chuẩn bị 555 Steel và 555 Ammo, hiện đại hóa DE thành công 2 lần với nguyên liệu là 5DD cho mỗi lần. 5th Anniversary Wall scroll Chọn giữa Bucketx10 hoặc Improvement Materialsx5 hoặc Combat Provisions
x5
5A02
5A04 五周年任務【肆:演習】 Thắng 4 trận PvP với hạm đội gồm 5 tàu trong đó có ít nhất 2DD/DE. Chọn giữa DepthChargeBom chống tàu ngầm Kiểu 95★+5 hoặc Ivt Irakox5 sau đó chọn Action Report hoặc Equipment266-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu C Kai Ni★+5 5A03
5A05 五周年任務【伍:五周年艦隊出撃!】 Hạm đội gồm CL/CLT/CT và 2+ DD/DE cùng 3 tàu bất kì, giành chiến thắng A+ tại boss 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5 hoặc 5-3,5-5 hoặc 6-5 DD Samuel B. Roberts 561 Battle 5A04
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.