FANDOM


Tàu cần cho nhiệm vụSửa

Tàu dành cho nhiệm vụ chính (Màu xanh lá)

Dành cho nhiệm vụ chính. Bạn nên tìm và giữ lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ màu xanh và những nhiệm vụ có liên quan (nếu có)

Số lượng tàu cần tìm cho nhiệm vụ chính: 92-95

Tàu dành cho nhiệm vụ Sortie (Màu đỏ)

Dành cho nhiệm vụ sortie. Nên giữ lại và lên cấp cho tàu đến khi hoàn thành nhiệm vụ này.

Số lượng tàu cần tìm cho nhiệm vụ sortie: 83-85

 • DD: 42
 • CL: 14-15
 • CA: 13
 • BB: 10-12
 • CVL: 4
 • CV: 7
 • AV: 0-1
 • AR: 1
 • AS: 1

Tàu dành cho nhiệm vụ viễn chinh (Màu xanh biển)

Hiện tại, chỉ có TaigeiKatori là cần thiết cho nhiệm vụ exp.

Tàu dành cho nhiệm vụ xây dựng (Màu nâu)

Tàu cần cho các nhiệm vụ nâng cấp máy bay:

Tàu nên giữ lại

Giả sử bạn chỉ hoàn thành hết các nhiệm vụ làm một lần và không có ý định giữ lại tất cả cả tàu, vậy bạn nên cân nhắc giữ lại hai loại tàu sau.

1) Tàu có Kai-2, tàu có các chỉ số cao:

 • DD: 19 tàu có Kai-2, Yukikaze, Shimakaze.
 • CL: 7 tàu có Kai-2.
 • CA: 11 tàu có Kai-2, và lớp Mogami .
 • BB: nên giữ lại hết trừ tàu lớp Ise.
 • CV/CVL: nên giữ lại hết.
 • Akashi
 • CVL/AV: ChitoseChiyoda (trong cả hai dạng AV hoặc CVL.

2) Tàu tiêu thụ ít nhiên liệu, tàu cho các trang bị đặc biệt hoặc các tàu giữ các vị trí đặc biệt trong hạm đội:

 • DD: 7 tàu lớp Mutsuki; và Naganami Kai cho SONAR loại 3.
 • CL: 2 tàu lớp Tenryuu; Yuubari (4 slot trang bị); Ooyodo cũng có 4 slot trang bị, nhưng cho LoS cao hơn và cho thêm Fleet Command Facility, rất cần cho event.
 • CA: Tàu lớp Aoba (ít tiêu thụ nhiên liệu).
 • BB: Tàu lớp Ise (ít tiệu thụ nhiên liệu nhưng chỉ số thấp hơn).
 • Taigei (cần cho map 6-1).

Tổng số tàu cần giữ lại: 92-95

Bảng dưới đây cho ta thấy được tàu cần tìm và nhiệm vụ cần hoàn thành.

Khu trục hạm (DD)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
10

Shimakaze card
Shimakaze 島風

A54
A55
B46
B47
B46: 3-2 Thắng Boss
B47: 3-2 Thắng Boss S
11

Fubuki 吹雪
Fubuki 吹雪

A47 B35
B36
B35: 2-3 Thắng Boss
B36: 1-5 Đánh Boss C+
12

Shirayuki 白雪
Shirayuki 白雪

13

Hatsuyuki 初雪
Hatsuyuki 初雪

15

DD Murakumo 033 Battle
Murakumo 叢雲

31

Mutsuki 睦月
Mutsuki 睦月

A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 Đánh Boss C+
B24: 1-5 Đánh Boss C+
32

Kisaragi 如月
Kisaragi 如月

A33 B22 B22: 3-2 Đánh Boss C+
33

DD Satsuki 028 Battle
DD Satsuki Kai Ni 418 Battle
Satsuki 皐月

A49
A66
B39
B60
B72
B39: 1-4 Thắng Boss S
B60: Satsuki Kai Ni, 1-6 Hoàn thành
B72: Satsuki Kai Ni, 1-6 Hoàn thành x2
34

DD Fumizuki 029 Battle
Fumizuki 文月

A49 B39 B39: 1-4 Thắng Boss S
35

Nagatsuki 長月
Nagatsuki 長月

38

Mochizuki 望月
Mochizuki 望月

A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 Đánh Boss C+
B24: 1-5 Đánh Boss C+
67

Oboro Card
Oboro 朧

A56 B50 B50: 5-2 Thắng Boss S
68

Akebono card
Akebono 曙

A30


B38

B38: 2-2 Thắng Boss S
70

Ushio 潮
Ushio 潮

71

Akatsuki 暁
DD Akatsuki Kai Ni 437 Battle
Akatsuki 暁

A10

A52
A53
B12
B42
B44
B45
B12: Bất kì
B42: 1-5 Thắng Boss
B44: 5-1 Thắng Boss
B45: Akatsuki Kai Ni, 1-5 Thắng Boss
72

Hibiki 響
Hibiki 響

A10

A53
A54
A55
B12
B42
B45
B46
B47
B12: Bất kì
B42: 1-5 Thắng Boss
B45: 1-5 Thắng Boss
B46: 3-2 Thắng Boss
B47: 3-2 Thắng Boss S
73

Ikazuchi card
Ikazuchi 雷

A10

A52
A53
B12
B42
B44
B45
B12: Bất kì
B42: 1-5 Thắng Boss
B44: 5-1 Thắng Boss
B45: 1-5 Thắng Boss
74

Inazuma card
Inazuma 電

75

Hatsuharu 初春
Hatsuharu 初春

A48 B37 B37: 3-1 Thắng Boss S
76

Nenohi card
Nenohi 子日

77

Wakaba card
Wakaba 若葉

A48
A54
B37
B46
B37: 3-1 Thắng Boss S
B46: 3-2 Thắng Boss
78

Hatsushimo 初霜
Hatsushimo 初霜

A48

A54
B37
B38
B46

B38: 2-2 Thắng Boss S
B46: 3-2 Thắng Boss
79

Shiratsuyu card
Shiratsuyu kai card
Shiratsuyu 白露

A67 B61
B61: Shiratsuyu Kai, 2-3 Thắng Boss S
80

DD Shigure 043 Battle
DD Shigure Kai Ni 145 Battle
Shigure 時雨

A22
A44
A67
A68
B14
B33
B61
B68
B14: 2-3 Thắng Boss
B33: 5-1 Thắng Boss S
B61: 2-3 Thắng Boss S
B68: Shigure Kai Ni, 4-1 Thắng Boss
83

Samidare card
Samidare 五月雨

A54
A67
B46
B61
B46: 3-2 Thắng Boss
B61: 2-3 Thắng Boss S
85

DD Asashio 095 Battle
DD Asashio Kai Ni D 468 Battle
Asashio 朝潮

A31
A70
A71
B20
B73
B74
B20: 2-3 Thắng Boss
B73: Asashio Kai Ni, 1-6 Hoàn thành
B74: Asashio Kai Ni D, 1-5 Thắng Boss S x2
86

DD Ooshio 096 Battle
DD Ooshio Kai Ni 199 Battle
Ooshio 大潮

A31
A70

A71

B20
B65
B66
B73
B74
B20: 2-3 Thắng Boss
B65: 2-3 Thắng Boss x6
B66: Ooshio Kai Ni, 3-5 Thắng Boss S
B73: 1-6 Hoàn thành
B74: Ooshio Kai Ni, 1-5 Thắng Boss S x2
87

Michishio 満潮
Michishio 満潮

A31
A44
A70
B20
B33
B73
B20: 2-3 Thắng Boss
B33: 5-1 Thắng Boss S
B73: 1-6 Hoàn thành
88

DD Arashio 098 Battle
Arashio 荒潮

Arashio Kai Ni

A31
A70
B20
B73
B20: 2-3 Thắng Boss
B73: 1-6 Hoàn thành

B90: 5-5 A rank 2 lần

89

Arare card
Arare 霰

A32 B21 B21: 3-1 Thắng Boss
90

Kasumi 霞
DD Kasumi Kai Ni 464 Battle
Kasumi 霞

A30
A32
A46

A65

B21

B38
B57
B58
B59
B21: 3-1 Thắng Boss
B38: 2-2 Thắng Boss S
B57: 2-5 Thắng Boss S
B58: Kasumi Kai Ni, 3-1 Thắng Boss
B59: Kasumi Kai Ni, 2-5 Thắng Boss S
91

Kagerou card
Kagerou 陽炎

A32 B21 B21: 3-1 Thắng Boss
92

Shiranui card
Shiranui 不知火

A30
A32

B21
B21: 3-1 Thắng Boss
132

Akigumo Card
Akigumo 秋雲

A55
A56
B47
B50
B47: 3-2 Thắng Boss S
B50: 5-2 Thắng Boss S
133

Yuugumo Card
Yuugumo 夕雲

A55 B47 B47: 3-2 Thắng Boss S
135

DD Naganami 135 Battle
Naganami 長波

164

DD Yayoi 164 Battle
Yayoi 弥生

A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 Đánh Boss C+
B24: 1-5 Đánh Boss C+
165

DD Uzuki 165 Battle
DD Uzuki Kai 309 Battle
Uzuki 卯月

A34
A66
B24
B60
B72
B24: 1-5 Đánh Boss C+
B60: Uzuki Kai, 1-6 Hoàn thành
B72: Uzuki Kai, 1-6 Hoàn thành x2
205

Harusame card
Harusame 春雨

A67 B61 B61: 2-3 Thắng Boss S
210

Kiyoshimo card
Kiyoshimo 清霜

A65 B57 B57: 2-5 Thắng Boss S
225

Asashimo card
Asashimo 朝霜

259

DD Kawakaze 459 Battle
DD Kawakaze Kai Ni 469 Battle
Kawakaze 江風

A68 B68 B68: Kawakaze Kai Ni, 4-1 Thắng Boss

Tuần dương hạng nhẹ (CL)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
28

Tenryuu card
Tenryuu 天龍

A8
A20
A24
A50
A51

B11
B16
B41
B43

B11: Bất kì
B16: 2-3 Thắng Boss
B41: 5-1 Thắng Boss S, Tùy chọn
B43: 2-3 Thắng Boss S
29

Tatsuta 龍田
Tatsuta 龍田

A8
A51

B43

B43: 2-3 Thắng Boss S
39

Kuma card
Kuma 球磨

A58 B52 B52: 2-2 Thắng Boss S
40

Tama 多摩
Tama 多摩

A29
A57

B51
B51: 3-1 Thắng Boss S
41

Kiso card
Kiso 木曾

42

Nagara card
Nagara 長良

A52
A58
B44
B52
B44: 5-1 Thắng Boss
B52: 2-2 Thắng Boss S
43

Isuzu card
Isuzu kai2 card
Isuzu 五十鈴

A63
A66
B55
B60
B72
B55: 2-3 Thắng Boss S
B60: Isuzu Kai Ni, 1-6 Hoàn thành
B72: Isuzu Kai Ni, 1-6 Hoàn thành x2
44

Natori card
Natori 名取

A63 B55 B55: 2-3 Thắng Boss S
109

CL Kinu 113 Battle
Kinu 鬼怒

46

Sendai card
Sendai kai2 card
Sendai 川内

A14
A68
B68 B68: Sendai Kai Ni, 4-1 Thắng Boss
47

Jintsuu card
Jintsuu 神通

A14
48

Naka card
Naka 那珂

110

Abukuma card
Abukuma kai2 card
Abukuma 阿武隈

A30
A54
A55

B46
B47

B46: 3-2 Thắng Boss
B47: Abukuma Kai Ni, 3-2 Thắng Boss S
111

Yuubari card
Yuubari 夕張

A50 B41 B41: 5-1 Thắng Boss S, Tùy chọn
183

Ooyodo card
Ooyodo 大淀

A65 B57 B57: 2-5 Thắng Boss S

Tuần dương hạng nặng (CA)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
51

Mogami 最上
Mogami 最上

A22
A44
B14
B33
B14: 2-3 Thắng Boss
B33: 5-1 Thắng Boss S
52

Furutaka 古鷹
Furutaka 古鷹

A20
A24
A28

A50
B11
B16
B19
B34
B41
B11: Bất kì
B16: 2-3 Thắng Boss
B19: 2-3 Thắng Boss S
B34: 2-5 Thắng Boss S
B41: 5-1 Thắng Boss S, Tùy chọn
53

Kako 加古
Kako 加古

54

Aoba card
Aoba 青葉

55

Myoukou card
Myoukou kai2 card
Myoukou 妙高

A15
A35
A38
Bm1
Bm1: 2-5 Thắng Boss S
A38: Myoukou Kai Ni
56

Nachi card
Nachi kai2 card
Nachi 那智

A15
A29
A35

A57


Bm1
B38
B51


Bm1: 2-5 Thắng Boss S
B38: 2-2 Thắng Boss S
B51: Nachi Kai Ni, 3-1 Thắng Boss S
57

Ashigara card
Ashigara 足柄

A15
A29
A46
A57
A58
A65B51
B52
B57B51: Ashigara Kai Ni, 3-1 Thắng Boss S
B52: 2-2 Thắng Boss S
B57: 2-5 Thắng Boss S
58

Haguro card
Haguro 羽黒

A15
A35

Bm1

Bm1: 2-5 Thắng Boss S
59

Takao card
Takao 高雄

A21 B13 B13: 2-2 Thắng Boss
60

Atago card
Atago 愛宕

61

Maya card
Maya kai card
Maya 摩耶

B13
B40
B13: 2-2 Thắng Boss
B40: Maya Kai, 2-3 Thắng Boss S
62

Choukai 鳥海
CA Choukai Kai Ni 427 Battle
Choukai 鳥海

A20
A21
A24
A50
B11
B13
B16
B41
B11: Bất kì
B13: 2-2 Thắng Boss
B16: 2-3 Thắng Boss
B41: Choukai Kai Ni, 5-1 Thắng Boss S
120

Kinugasa 衣笠
Kinugasa 衣笠

A24
A28

A50
B16
B19
B34
B41
B16: 2-3 Thắng Boss
B19: 2-3 Thắng Boss S
B34: 2-5 Thắng Boss S
B41: 5-1 Thắng Boss S, Tùy chọn

Thiết giáp hạm (BB)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
1

BB Nagato 080 Battle
Nagato 長門

A42
A43
B31

B31: 4-2 Thắng Boss S
A43: Tùy chọn
2

Mutsu card
Mutsu 陸奥

3

Ise card
Ise kai card
Ise 伊勢

A18
A43
A60
A61B54

A43: Tùy chọn
A60: Ise and Hyuuga Kai
B54: Ise and Hyuuga Kai, 2-4 Thắng Boss S
4

Hyuuga card
Hyuuga kai
Hyuuga 日向

21

Kongou 金剛
FBB Kongou Kai Ni 149 Battle
Kongou 金剛

A16
A40

A40: Kongou Kai Ni
22

Hiei 比叡
FBB Hiei Kai Ni 150 Battle
Hiei 比叡

A16
A40
A52


B44

A40: Hiei Kai Ni
B44: 5-1 Thắng Boss
23

Haruna 春名
FBB Haruna Kai Ni 151 Battle
Haruna 榛名

A16
A40B27

A40: Haruna Kai Ni
B27: Haruna Kai Ni and 5-1 Thắng Boss S
24

Kirishima 霧島
FBB Kirishima Kai Ni 152 Battle
Kirishima 霧島

A16
A40
A52


B44

A40: Kirishima Kai Ni
B44: 5-1 Thắng Boss
26

Fusou 扶桑
Fusou 扶桑

A17
A22
A42
A43
A44

B14
B31

B33

B14: 2-3 Thắng Boss
B31: 4-2 Thắng Boss S
A43: Tùy chọn
B33: 5-1 Thắng Boss S
27

Yamashiro 山城
Yamashiro 山城

131

Yamato card
Yamato 大和

A43 A43: Tùy chọn
143

BB Musashi 143 Battle
Musashi 武蔵

Mẫu hạm hạng nhẹ (CVL)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
25

Houshou card
Houshou 鳳翔

F22
49

Chitose CVL card
Chitose CVL 千歳航

A59
A61
B53
B54
B53: Chitose và Chiyoda CVL, 1-4 Thắng Boss S
B54: Chitose và Chiyoda CVL, Zuihou Kai, 2-4 Thắng Boss S
50

Chiyoda CVL card
Chiyoda CVL 千代田航

112

Zuihou 瑞鳳
CVL Zuihou Kai 117 Battle
Zuihou 瑞鳳

Mẫu hạm tiêu chuẩn(CV)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
6

Akagi card
Akagi 赤城

A19 B69 F20 B69: 4-5 Thắng Boss S
F20: Tùy chọn
7

Kaga kai card
Kaga 加賀

B69: 4-5 Thắng Boss S
8

Souryuu card
Souryuu kai2 card
Souryuu 蒼龍

A19
A36
A39B25
B26A36: Hiryuu Kai Ni
A39: Hiryuu Kai Ni, Souryuu Kai Ni
B25: 5-2 Thắng Boss S
B26: 4-3 Thắng Boss S
9

Hiryuu card
Hiryuu kai2 card
Hiryuu 飛龍

106

CV Shoukaku 110 Battle
CV Shoukaku Kai Ni 461 Battle
Shoukaku 翔鶴

A23
A56

A62
B15
B50F19
F20

B15: 3-1 Thắng Boss
B50: 5-2 Thắng Boss S
F20: Tùy chọn
A62: Shoukaku Kai Ni
107

Zuikaku card
Zuikaku kai card
Zuikaku Kai Ni card
Zuikaku 瑞鶴

A23
A56
A59
A61
A62
B15
B50
B53
B54

F26
F27
F28
F29
F30
B15: 3-1 Thắng Boss
B50: 5-2 Thắng Boss S
B53: Zuikaku Kai, 1-4 Thắng Boss S
B54: Zuikaku Kai, 2-4 Thắng Boss S
A62: Zuikaku Kai Ni
201

Unryuu card
Unryuu kai card
Unryuu 雲龍

A41 B28 B28: Unryuu Kai and 5-2 Thắng Boss S

Thủy phi cơ mẫu hạm (AV)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
49

Chitose card
Chitose 千歳

A9 B9 A9: Chitose hoặc Chiyoda
B9: Tùy chọn
50

Chiyoda card
Chiyoda 千代田

Khác (AR, AS)Sửa

ID Tên tàu Nhiệm vụ Điều kiện
182

Akashi card
Akashi 明石

A45 Đặt làm kì hạm cho xưởng nâng cấp
184

AS Taigei 184 Battle
Taigei 大鯨

A37 D13
D14

Những tàu không nổi bật nhưng cần có nhiệm vụ và viễn chinhSửa

Gồm cả nhiệm vụ 1 lần và lặp lại

Tuần dương hạng nhẹ (CL)Sửa

Nhiệm vụ A3 A5 B6 Bm3 D9 D11
# Cần 1 2 1 1 1 1
Viễn chinh 4 5 9 10 13 14 16 17 20 21 22 26 36 37
# Cần 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tuần dươnng hạng nặng (CA)Sửa

Nhiệm vụ A7 A13 B7
# Cần 2 2 1

Viễn chinh

22 25 35
# Cần 1 2 1

Tuần dương hàng không (CAV)Sửa

Nhiệm vụ A26 B18
# Cần 2 2

Thiết giáp hạm (BB)Sửa

Nhiệm vụ A13 B8
# Cần 1 1

Thiết giáp hạm hàng không (BBV)Sửa

Nhiệm vụ A26 B18 B23 D10 D12
# Cần 2 2 2 2 2

Viễn chinh

19 23
# Cần 2 2

Thuỷ phi cơ mẫu hạm (AV)Sửa

Nhiệm vụ A9
# Cần 1

Viễn chinh

36
# Cần 2

Mẫu hạm (CV, CVL, AV)Sửa

Nhiệm vụ A11 A12 B9
# Cần 1 1 1

Viễn chinh

15 18 26 35
# Cần 2 3 1 2

Tàu ngầm (SS, SSV)Sửa

Nhiệm vụ A25 A27 A37 B17 D6 D7 D8 D13 D14
# Cần 2 3 4 2 4 4 4 4 4

Viễn chinh

20 27 28 29 30 39
# Cần 1 2 3 3 4 4

Tàu tiếp liệu tàu ngầm (AS)Sửa

Nhiệm vụ D13 D14
# Cần 1 1

Viễn chinh

39
# Cần 1

Số tàu tối thiểu cần giữ để đi viễn chinh tối đaSửa

Đây là số tàu cao nhất cần có theo từng loại mà bạn có thể cho đi viễn chinh trong cùng một lúc. Ví dụ, Exp 37 và 38 cần 5 DD, và Exp 13 (hoặc 21) cần 4 DD. Cho nên số DD nhiều nhất mà bạn cần để đi exp là 5 + 5 + 4 = 14

 • DD: 14
 • CL: 4
 • CA: 4
 • BBV: 4
 • AV: 2
 • CV/CVL/AV: 7
 • SS/SSV: 12
 • AS: 1

Tổng 48.

Các tàu nổi bật nhưng không cần cho nhiệm vụSửa

Ngoài 92 tàu cần cho nhiệm vụ, có một cơ số tàu khác, tuy không cần cho nhiệm vụ nhưng nhiều đô đốc nên giữ lại cho nhiều lý do khác nhau:

 • Khu trục hạm (DD): nên giữ lại 37 (tổng cộng 79 DD, cần 42 tàu cho nhiệm vụ)
 • Tuần dương hạm hạng nhẹ (CL/CLT/CT): Katori, Kashima (CT), 2CLT, 6CL (tổng cộng 24 tàu, cần 15 tàu cho nhiệm vụ)
 • Tuần dương hạm hạng nặng (CA/CAV): Prinz Eugen, Zara, 5CAV (tổng cộng 20 tàu, cần 13 tàu cho nhiệm vụ)
 • Chiến hạm (BB/FBB/BBV): Bismarck, Littorio, Roma (FBB) (có 15 tàu, cần 12 tàu cho nhiệm vụ)
 • Tàu ngầm (SS/SSV): 4SSV, 3SS (8 tàu, cần 0 tàu cho nhiệm vụ)
 • Hàng không mẫu hạm (CV/CVL):
 • Fleet Oiler (AO): Hayasui (có 1 tàu, cần 0 cho nhiệm vụ)
 • Amphibious Assault Ship (LHA): Akitsumaru (có 1 tàu, cần 0 cho nhiệm vụ)
 • Seaplane Tender (AV): Akitsushima và Mizuho (có 5 tàu, cần 1-2 cho nhiệm vụ)

Nên giữ lại 75 tàu (tổng cộng có 170 tàu trong game)

Xem thêmSửa

Danh sách tàu

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch · Chú giải
Khu trục hạm hộ tống Lớp Shimushu Shimushu · Kunashiri
Lớp Etorofu Etorofu · Matsuwa · Tsushima · Sado · Fukae
Lớp Hiburi Hiburi · Daitou
Khu trục hạm Lớp Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Lớp Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Khu trục hạm đặc biệt Lớp Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Lớp Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Lớp Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Lớp Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Lớp Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Lớp Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Minegumo · Arare · Kasumi
Type A Lớp Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Lớp Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Hayanami · Hamanami · Okinami · Kishinami · Asashimo · Hayashimo · Kiyoshimo
Type B Lớp Akizuki Akizuki · Teruzuki · Suzutsuki · Hatsuzuki
Type C Lớp Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Lớp Maestrale Maestrale · Libeccio
Lớp J Jervis
Lớp Tashkent Tashkent
Lớp John C. Butler Samuel B. Roberts
Lớp Fletcher Johnston
Tuần dương hạm hạng nhẹ Lớp Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Lớp Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Lớp Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Lớp Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Lớp Yuubari Yuubari
Lớp Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Lớp Ooyodo Ooyodo
Lớp Gotland Gotland
Tuàn dương hạm phóng lôi Lớp Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Tuần dương hạm hạng nặng Lớp Furutaka Furutaka · Kako
Lớp Aoba Aoba · Kinugasa
Lớp Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Lớp Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Lớp Admiral Hipper Prinz Eugen
Lớp Zara Zara · Pola
Tuần dương hạm hàng không Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Thiết giáp hạm Thiết giáp hạm nhanh Lớp Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Lớp Bismarck Bismarck
Lớp Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Lớp Iowa Iowa
Lớp Gangut Gangut/Oktyabrskaya Revolyutsiya
Lớp Richelieu Richelieu
Thiết giáp hạm chậm Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Lớp Nagato Nagato · Mutsu
Lớp Yamato Yamato · Musashi
Lớp Queen Elizabeth Warspite
Lớp Nelson Nelson
Thiết giáp hạm hàng không Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Mẫu hạm Mẫu hạm hạng nhẹ Lớp Houshou Houshou
Lớp Ryuujou Ryuujou
Lớp Kasuga Maru Kasuga Maru
Lớp Taiyou Kasuga Maru · Shin'yo
Lớp Shouhou Shouhou · Zuihou
Lớp Hiyou Hiyou · Junyou
Lớp Ryuuhou Taigei
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mogami Suzuya · Kumano
Lớp Casablanca Gambier Bay
Mẫu hạm tiêu chuẩn Lớp Akagi Akagi
Lớp Kaga Kaga
Lớp Souryuu Souryuu
Lớp Hiryuu Hiryuu
Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp |Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Lớp Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Lớp Aquila Aquila
Lớp Lexington Saratoga
Lớp Essex Intrepid
Lớp Ark Royal Ark Royal
Mẫu hạm thiết giáp Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp Taihou Taihou
Tàu ngầm Lớp Kaidai VI I-168
Lớp Junsen 3 I-8
Lớp Junsen AM I-13 · I-14
Lớp B1 I-19 · I-26
Lớp B3 I-58
Lớp I-400 I-400 · I-401
Lớp S.T.V.3 Maruyu
Lớp IXC IXC U-boat U-511
Ro-series Ro-500
Lớp Guglielmo Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Thủy phi cơ hạm Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mizuho Mizuho
Lớp Akitsushima Akitsushima
Lớp Commandant Teste Commandant Teste
Lớp Nisshin Nisshin
Tàu hậu cần Tuàn dương huấn luyện Lớp Katori Katori · Kashima
Tàu đổ bộ Lớp Hei Akitsu Maru
Tàu tiếp liệu tàu ngầm Lớp Taigei Taigei
Tàu sửa chữa Lớp Akashi Akashi
Tàu tiếp dầu Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Revised Kazahaya Hayasui

Danh sách tàu chỉ có trong sự kiện

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring
Akizuki card
Akizuki
R N N N D D D D D N D


Prinz Eugen card
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N N
SS U-511 431 Battle
U-511
R D D D N D N N D N
CV Amagi 331 Battle
Amagi
R N N N D D D D N D
CV Katsuragi 332 Battle
Katsuragi
R N N N N D N N N
FBB Littorio 441 Battle
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N D
FBB Roma 442 Battle
Roma
D D D N D N N N D
DD Libeccio 443 Battle
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N N
Teruzuki card
Teruzuki
R N N D N N D N
DD Hagikaze 455 Battle
Hagikaze
R N N D D D N
CV Graf Zeppelin 432 Battle
Graf Zeppelin
D D D N N N N
DD Arashi 454 Battle
Arashi
D N D D D D N
DD Hatsuzuki 423 Battle
Hatsuzuki
R N N D N N
CA Zara 448 Battle
Zara
R N N N N N
FBB Iowa 440 Battle
Iowa
R N N N N
DD Oyashio 456 Battle
Oyashio
D N D N N
CA Pola 449 Battle
Pola
R N D N N
BB Warspite 439 Battle
Warspite
R N N N
CV Aquila 444 Battle
Aquila
D N N N
SS I-26 483 Battle
I-26
D N D N
CV Saratoga 433 Battle
Saratoga
R N N
AV Commandant Teste 491 Battle
Commandant Teste
R N N
DD Yamakaze 457 Battle
Yamakaze
D N N
SSV I-14 495 Battle
I-14
R N
SSV I-13 494 Battle
I-13
D D
AO Kamoi 162 Battle
Kamoi
D
DE Shimushu 517 Battle
Shimushu
D
DE Kunashiri 518 Battle
Kunashiri
D
DE Etorofu 524 Battle
Etorofu
D
CVL Kasuga Maru 521 Battle
Kasuga Maru
R
FBB Gangut 511 Battle
Gangut
R
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
 1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
 2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.