Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Newbike

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 19: Dòng 19:
 
* [[File:Sendai_kai2_card.jpg|link=Sendai]][[Sendai|Sendai Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 là 60 cùng với chỉ số tốt và các trang bị đánh đêm hữu ích.
 
* [[File:Sendai_kai2_card.jpg|link=Sendai]][[Sendai|Sendai Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 là 60 cùng với chỉ số tốt và các trang bị đánh đêm hữu ích.
 
*[[File:Abukuma_kai2_card.jpg|link=Abukuma]][[Abukuma|Abukuma Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 là 75. Có khả năng trang bị được tàu đổ bộ Daihatsu, Type A Ko-Hyoteki như CLT, khiến Abukuma có khả năng phóng ngư lôi đầu trận. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là '''CL''' chứ k phải là '''CLT'''. Cần {{Blueprint}} để nâng cấp lần hai.
 
*[[File:Abukuma_kai2_card.jpg|link=Abukuma]][[Abukuma|Abukuma Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 là 75. Có khả năng trang bị được tàu đổ bộ Daihatsu, Type A Ko-Hyoteki như CLT, khiến Abukuma có khả năng phóng ngư lôi đầu trận. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là '''CL''' chứ k phải là '''CLT'''. Cần {{Blueprint}} để nâng cấp lần hai.
*[[Tập tin:Yuubari_K2_Banner.png|link=Yuubari|165px|Yuubari Kai Ni Toku]][[Yuubari|Yuubari Kai Ni Toku]]: Cấp tối thiểu để nâng cấp lần 2 dạng Toku là 86 đồng thời yêu cầu {{Blueprint}} và [[Tập tin:Action_Report.png|25px|link=Báo cáo chiến dịch]] để nâng cấp.'''Yuubari K2T''' là phiên bản mạnh hơn của ''Abukuma Kai Ni'' với '''5 ổ chứa trang bị''' (6 với ổ chứa mở rộng). '''Mức độ ưu tiêu cao nếu sở hữu cả {{Blueprint}} và [[Tập tin:Action_Report.png|25px|link=Báo cáo chiến dịch]]'''.
 
**Mặc dù {{Speed}} '''Chậm''' nhưng điều này có thể giải quyết được với 1 {{Turbine}}[[Tuabin hơi nước cải tiến|Tuabin]], đặc biệt khuyến khích mở slot mở rộng để chứa Tuabin vào.
 
 
 
* [[File:Jintsuu_kai2_card.jpg|link=Jintsuu]][[Jintsuu|Jintsuu Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 là 60, có hỏa lực và ngư lôi cao nhất trong tất cả các tàu CL khác.
 
* [[File:Jintsuu_kai2_card.jpg|link=Jintsuu]][[Jintsuu|Jintsuu Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 là 60, có hỏa lực và ngư lôi cao nhất trong tất cả các tàu CL khác.
 
* [[File:Naka_kai2_card.jpg|link=Naka]][[Naka|Naka Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 thấp nhất là 48 và có chỉ số tốt. Có thể dùng như một tàu OASW.
 
* [[File:Naka_kai2_card.jpg|link=Naka]][[Naka|Naka Kai Ni]]: Level nâng cấp lần 2 thấp nhất là 48 và có chỉ số tốt. Có thể dùng như một tàu OASW.
  Đang tải biên tập