FANDOM


Đồ Trang TríSửa

Không có gì Sửa

Empty equipment card slot
Nothing
なし
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Mặc định

Đồng hồ treo tường cũ Sửa

Old wall clock
Đồng hồ treo tường cũ
壁掛け古時計
Price Description

Furniture coin150

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường xin lỗi Sửa

Apology scroll
Cuộn treo tường xin lỗi
「お詫び」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Kính bẩnSửa

Stained glass screen
Kính bẩn
ステンドグラス
Price Description

Furniture coin500

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Gạc hươu treo tường Sửa

Deer objet d'art
Gạc hươu treo tường
鹿のオブジェ
Price Description

Furniture coin300

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Hải thượng hộ tống" Sửa

Marine guarding scroll
Cuộn treo tường "Hải thượng hộ tống"
「海上護衛」掛け軸
Price Description

Furniture coin2000

Furniture fairy1

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Bức tranh hoa Sửa

Flower painting
Bức tranh hoa
花の絵画
Price Description

Furniture coin100

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Cảm ơn 200.000" Sửa

Thanks to 200,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 200.000"
「20万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 7/24~8/8/2013

Cuộn treo tường "Cảm ơn 1.000.000" Sửa

Thanks to 1,000,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 1.000.000"
「100万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 12/16/2013~1/8/2014

Móc treo mũ lịch lãm Sửa

Gentleman hat rack
Móc treo mũ lịch lãm
紳士な帽子掛け
Price Description

Furniture coin200

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Dạ Chiến" Sửa

Night battle scroll
Cuộn treo tường "Dạ Chiến"
「夜戦」掛け軸
Price Description

Furniture coin2000

Furniture fairy1

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Cảm ơn 500.000" Sửa

Thanks to 500,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 500.000"
「50万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 8/26~9/18/2013

Cuộn treo tường "Chúc mừng năm mới" Sửa

Happy new year scroll
Cuộn treo tường "Chúc mừng năm mới"
「謹賀新年」掛け軸
Price Description

Furniture coin3000

Furniture fairy1

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Phần thưởng khi đăng nhập 1/1~1/3/2014

BGM: 「迎春の鎮守府」 New Year greetings from the Naval district

Cuộn treo tường "Cảm ơn 800.000" Sửa

Thanks to 800,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 800.000"
「80万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 9/18~10/16/2013

Bản đồ thế giới cũ Sửa

Old world map
Bản đồ thế giới cũ
古い世界地図
Price Description

Furniture coin50

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Nanodesu" Sửa

Nanodesu scroll
Cuộn treo tường "Nanodesu"
「なのです」掛け軸
Price Description

Furniture coin2400

Furniture fairy1

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Đệ Lục Khu Trục Đội" Sửa

Destroyer Division 6th scroll
Cuộn treo tường "Đệ Lục Khu Trục Đội"
「第六駆逐隊」掛け軸
Price Description

Furniture coin3000

Furniture fairy1

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cây nhỏ Sửa

Little foliage plant
Cây nhỏ
小さな観葉植物
Price Description

Furniture coin100

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Trấn thủ phủ Maizuru" Sửa

Maizuru Naval District scroll
Cuộn treo tường "Trấn thủ phủ Maizuru"
「舞鶴鎮守府」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Được tặng riêng cho những người chơi chuyển từ Maizuru tới Oominato

Hoa treoSửa

Flower arrangement
Hoa treo
アレンジメント
Price Description

Furniture coin150

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Bản đồ chiến lược Sửa

Wall-mounted practice map set
Bản đồ chiến lược
壁掛け図上演習セット
Price Description

Furniture coin3000

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Cảm ơn 1.500.000" Sửa

Thanks to 1,500,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 1.500.000"
「150万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 1/8~3/28/2014

Cuộn treo tường "Cảm ơn 1.800.000" Sửa

Thanks to 1,800,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 1.800.000"
「180万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 3/28

Cuộn treo tường "Kỷ niệm đầu tiên"Sửa

First anniversary scroll
Cuộn treo tường "Kỷ niệm đầu tiên"
「一周年記念」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Áp phích phim quái vật Sửa

Monster-movie poster
Monster-movie poster
怪獣映画ポスター
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán tới 1/8/2014

Tranh tường Núi Phú Sĩ Sửa

Wall painting of Mt. Fuji
Tranh tường Núi Phú Sĩ
富士山の壁画
Price Description

Furniture coin3000

Furniture fairy1

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Áp phích phim chiến hạm Sửa

Battleship movie poster
Áp phích phim chiến hạm
戦艦映画ポスター
Price Description

Furniture coin400

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Áp phích chiến cơ nguyên mẫu Sửa

Prototype fighter poster
Áp phích chiến cơ nguyên mẫu
試作艦戦ポスター
Price Description

Furniture coin1000

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Bộ lớp học: Bảng đen Sửa

Classroom set blackboard
Bộ lớp học: Bảng đen
教室セット「黒板」
Price Description

Furniture coin50000

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Sold starting 23/05/2014

Cuộn treo tường "Cảm ơn 2.000.000" Sửa

Furniture-204
Cuộn treo tường "Cảm ơn 2.000.000"
「200万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bắt đầu bán 23/5/2014

Cuộn treo tường học thuyết ngụy trang Sửa

Camouflage doctrine scroll
Cuộn treo tường học thuyết ngụy trang
「迷彩主義」掛け軸
Price Description

Furniture coin2200

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


đồng hồ cổ lớnSửa

Big antique clock
đồng hồ cổ lớn
大きな古時計
Price Description

Furniture coin30000

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Special: Đặc biệt:một con chim cu xuất hiện từ đồng hồ

Cuộn treo tường "Yokosuka Naval District" Sửa

Yokosuka naval district scroll
Cuộn treo tường "Yokosuka Naval District"
「横須賀鎮守府」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes


Cuộn treo tường "Arigatou" Sửa

Arigatou wallscroll
"Arigatou" scroll
「ありがとう」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bắt đầu bán 12/7/2014

BGM: 「武蔵の帰投」Musashi's return

Trang trí mùa đôngSửa

Winter's decoration
Trang trí mùa đông
冬の飾り付け
Price Description

Furniture coin1200

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 12/12/2014 đến 12/26/2014

BGM: 「冬の抜錨」Sallying Forth in Winter!

ShimekazariSửa

Shimekazari
Shimekazari
しめ飾り
Price Description

Furniture coin800

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 12/26/2014

Cuộn treo tường "Chúc mừng năm mới 2015"Sửa

New Year scroll 2015
Cuộn treo tường "Chúc mừng năm mới 2015"
新春掛け軸二〇一五
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Phần thưởng khi đăng nhập 1/1 – 1/4/2015

BGM: 「迎春の鎮守府」 New Year greetings from the Naval district

Cuộn treo tường "Cảm ơn 2.500.000"Sửa

Thanks to 2,500,000 scroll
Cuộn treo tường "Cảm ơn 2.500.000"
「250万の感謝」
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bắt đầu bán 1/24/2015

BGM: 「第五戦隊の 出撃」"Sortie of the fifth squadron"

Cuộn treo tường MusashiSửa

Musashi's wall scroll 01
Cuộn treo tường Musashi
武蔵の掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Bán từ 3/14/2015

Special: Sẽ có hiệu ứng cánh hoa Sakura. Dòng chữ sẽ biến đổi theo thời gian (JP time). Xem ghi chú bên dưới

BGM: Musashi no Kitou (武蔵の帰投 - Sự trở lại của Musashi)

Mt.Fuji tile paintingSửa

Mt.Fuji tile painting
Mt.Fuji tile painting
富嶽タイル画
Price Description

Furniture coin1980

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Available since 3/27/2015


KanColle 2nd anniversary scrollSửa

KanColle 2nd anniversary scroll
KanColle 2nd anniversary scroll
「艦これ」二周年掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Rewarded for those who logged during 4/23/2015 - 4/28/2015


Cuốn treo tường "cảm ơn 300 vạn người chơi"Sửa

Thanks to 3,000,000 scroll 01
Cuốn treo tường "cảm ơn 300 vạn người chơi"
三百万の感謝」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data...

データは無し。。。

データはなし。。。

Release notes

Rewarded for those who logged after 5/18/2015 update

Special: Change form upon click, has sound effect.


Fleet shaved ice flagSửa

Fleet shaved ice flag
Fleet shaved ice flag
★★★★★
艦隊氷旗
Price Description

Furniture coin500

No Data

かき氷を愛する艦娘有志の手による、艦隊氷旗です。 これを掲げれば、どんな暑い日でも、気持ちよく過ごせるはず…かも!

かきごおりをあいするかんむすめゆうしのてによる、かんたいこおりはたです。 これをかかげれば、どんなあついひでも、きもちよくすごせるはず…かも!

Release notes

Sold starting 7/21/2015


Fleet fishery bannerSửa

Fleet Fishery Banner 050
Fleet fishery banner
艦隊大漁旗
Price Description

Furniture coin0

No Data

第六駆逐隊のある駆逐艦が航海の安全と大漁を祈って司令官のために作った大漁旗です。 手作りなので僚艦もお手伝いしたのです!

だいろくくちくたいのあるくちくかんがこうかいのあんぜんとたいりょうをいのってしれいかんのためにつくったたいりょうはたです。 てづくりなのでりょうかんもおてつだいしたのです!

Release notes

Rewarded for those who cleared BF3 Mackerel Quest mini-event. Made available from 10/9/2015 to 10/30/2015.


"Buin Base" scrollSửa

Buin Base scroll
"Buin Base" scroll
★★★★★
「ブイン基地」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data

文字通りの最前線で戦っているブイン基地所属の提督達のための逸品。 艦載機をモチーフに搭乗員妖精一同による力強い文字が躍る!

もじどおりのさいぜんせんでたたかっているブインきちしょぞくのていとくたちのためのいっぴん。 かんさいきをモチーフにとうじょういんようせいいちどうによるちからづよいもじがおどる!

Release notes"Truk Anchorage" scroll Sửa

Truk Anchorage scroll
"Truk Anchorage" scroll
★★★★★
「トラック泊地」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data

外地の最重要拠点、トラック。 数々の激しい空襲をくぐり抜け、同地で奮戦するトラック提督たちのために作られた魂の掛け軸。

Release notesNight Apology Scroll (1)Sửa

Night Apology Scroll (1)
Night Apology Scroll (1)
★★★★
夜のお詫び掛け軸(壱)
Price Description

Furniture coin0

No Data

何者かの手によるお詫びの気持ちが込められた、夜のお詫び掛け軸。 掛け軸初の夜間照明装置を備えた独特の凄味がある逸品。

Release notes

Banner lights up on click (see Gallery below).

Gallery


Night Apology Scroll (2)Sửa

Night Apology Scroll (2)
Night Apology Scroll (2)
★★★★
夜のお詫び掛け軸(弐)
Price Description

Furniture coin0

No Data

自分が書きたいとはりきる何者かの手によるお詫びの気持ちが込められた、夜のお詫び掛け軸弐型。 微妙なぬいぐるみを標準装備。

Release notes

Has special animation CG featuring the two PT Imps swaying left and right whilst playing an unique sound effect for the respective abyssal ship when clicked.


"Kure Naval Base" scroll Sửa

Kure Naval Base scroll
"Kure Naval Base" scroll
★★★★★
「呉鎮守府」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data

歴戦の提督の集う海の戦略中枢拠点、「呉鎮守府」。 長い期間、この戦略要港で艦娘と共に戦った提督達に贈る魂と感謝の掛け軸。

Release notes


"Sasebo Naval Base" scroll Sửa

Sasebo Naval Base scroll
"Sasebo Naval Base" scroll
★★★★★
「佐世保鎮守府」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data

時に内地の最前線基地となる拠点、「佐世保鎮守府」。 長い期間、この佐鎮で艦娘と苦楽を共にした提督達に贈る魂と感謝の掛け軸。

Release notes


Fleet Safety DecorationSửa

Fleet Safety Decoration
Fleet Safety Decoration
艦隊安全お飾り
Price Description

Furniture coin0

No Data

ある給糧艦が提督と一緒に手作りした年越しの準備。 艦隊に所属する全ての艦娘への航海の安全と武運長久の祈りが込められた逸品。

Release notes

Rewarded for those who cleared SB07 Decoration Material Quest mini-event. Made available from 12/24/2015 to 12/29/2015.

Aircraft carrier stained glassSửa

Aircraft carrier stained glass
Tranh kính mẫu hạm hàng không
★★★★★
航空母艦ステンドグラス
Price Description

Furniture coin130000

No Data

家具職人がその持てる技と気合を総動員して作った最高級のステンドグラス。 超絶家具コイン長者向けですが、家具職人支援も可!

Release notes

Có thể mua với 3000 C nhưng phải trả thêm 1 Tiên nội thất. Xem chi tiết tại here .


Aviation battleship stained glassSửa

Aviation battleship stained glass
Aviation battleship stained glass
★★★★★
航空戦艦ステンドグラス
Price Description

Furniture coin135000

No Data

職人が技と気合で作り上げた飛行する瑞雲も眩しい航空戦艦ステンドグラス。 超絶家具コイン長者向けですが、家具職人支援も可!

Release notes

Có thể mua bằng 3500 C( Xu nội thất) nhưng phải trả thêm 1 Tiên nội thất. Xem thêm chi tiết tại here .

"Spring is number 1" scrollSửa

Spring is number 1 scroll
"Spring is number 1" scroll
「春の一番」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

No Data

春の訪れを感じさせる季節に、何事にもどういう訳か一番が大好きな駆逐艦娘が書き上げたうららかな春の気配満載の掛け軸です。

Release notes

Reward for clearing B61 quest.

Spring Type B sisters panelSửa

Spring Type B sisters panel
Spring Type B sisters panel
春の乙型姉妹パネル
Price Description

Furniture coin0

「春の艦祭り」開催を記念して撮された、乙型駆逐艦姉妹のポートレイトです。提督の皆さん、今年の春もよろしくお願い致します!

Release notes

Made available on 2016/03/19 after live update.

甲型 (Kou gata) The regular destroyers
乙型 (Otsu gata) Anti-Air destroyers
丙型 (Hei gata) Shimakaze-class
丁型 (Tei gata) Matsu-class and Tachibana-class, refer to this page (Japanese only) for more information. Alternatively you may wish to view here: Bản mẫu:Type ABCD
Not to be confused with "class" definition which may alternatively mean in western terminologies as either lower grade or of sub-standard grade. Hence the word "type" was used here.
Thanks to Rephira for providing this source of information.

Has a special effect that when clicked on (the picture frame) it shows the full image, refer to "Gallery" section for more information.

Gallery

Uzuki's wallscroll Sửa

Uzuki's wallscroll
Uzuki's wallscroll
★★★★
卯月の掛け軸
Price Description

Furniture coin104000

No Data

うっそぴょーん!と明るく笑う睦月型駆逐艦娘の手による春の特別な掛け軸です。 家具コイン長者向けですがダイナミック職人支援可!

Release notes

Can also be purchased for only 400 furniture coins but at the expense of one furniture fairy. Has a special animation that is played as well a certain audio when the wall scroll has been clicked on.

Gallery

3rd Anniversary Celebration wall scrollSửa

3rd Anniversary Celebration wall scroll
3rd Anniversary Celebration wall scroll
「三周年記念」掛け軸
Price Description

Furniture coin0

提督のおかげで迎えることができた「祝三周年」を記念してある高速戦艦によって制作された掛け軸。 四年目も頑張っていくデース!

Release notes

Rewarded upon Quest B67 completion. Has a special effect that when clicked on (the picture frame) it shows the full image, refer to "Gallery" section for more information.

Gallery


Wall Scroll of RepentSửa

Wall Scroll of Repent
Wall Scroll of Repent
★★★★
反省の掛け軸
Price Description

Furniture coin0

この度は大変申し訳ない…しっかり猛反省して、夏は態勢を建て直します。 という、何者かの反省の想いが記された掛け軸。

Release notes


Hydrangea stained glassSửa

Hydrangea stained glass
Hydrangea stained glass
★★★★★
紫陽花のステンドグラス
Price Description

Furniture coin1900

No Data

梅雨のシーズンに美しく咲く紫陽花の花をモチーフにしたステンドグラス。 雨の日も爽やかな気分になれる提督室を演出します。

Release notes

Available from 6/10/2016.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.