FANDOM


 • Nâng cấp từ Mẫu 99...
 • ...lên thành Tenzan Mẫu 12

Một số máy bay người chơi có thể nhận được thông qua các quest chuyển đổi máy bay (thường) là quest làm một lần. Nhìn chung, các quest này thường yêu cầu người chơi phải hiến một máy bay có chỉ số khá hoặc tốt để đổi lấy một máy bay tốt hơn.

Phi công tinh nhuệSửa

Assign skilled0crew-m21

Điều động Phi công tinh nhuệ hơn đến đơn vị bay của bạn

"Phi công tinh nhuệ" là 1 vật phẩm chứa trong nhà kho dùng để nâng cấp 1 số mẫu máy bay lên phiên bản tinh nhuệ. Với mỗi lần nâng cấp, bạn sẽ mất đi 1 phi công trong nhà kho và bạn sẽ nhận được 1 chiếc máy bay tinh nhuệ vĩnh viễn.

Phi công tinh nhuệ có thể kiếm được thông qua một số nhiệm vụ làm một lần, phần thưởng từ các sự kiện theo mùa hoặc nhiệm vụ F35

F35

(NV hàng quý)

Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold ChevronMax Star Vật phẩm cần thiết Vật phẩm nhận được
Houshou Equipment019-1 Medal Reward Useitem 070

Nâng cấp Máy bay tiêm kích kiểu 0Sửa

Máy bay tiêm kích kiểu 0 mẫu 21 tinh nhuệSửa

F22

(NV hàng tháng)

Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold Chevron Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận đượcAircraft Proficiency Blue Line 2
Houshou Equipment020-1 Useitem 070 Equipment020-1 x2

Equipment019-1 x1

Equipment096-1

Máy bay tiêm kích kiểu 0 mẫu 52 tinh nhuệSửa

F24 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Equipment096-1 Equipment021-1 Equipment152-1
F25

(NV hàng tháng)

Vật phẩm nâng cấp Aircraft Proficiency Gold Chevron Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Equipment096-1 Equipment021-1 Equipment152-1

Danh sách các Không đội có thể nâng cấpSửa

Đội TomonagaSửa

 • Ra mắt cùng với Hiryuu Kai Ni vào ngày 6 tháng 6 năm 2014.
F13 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Equipment093-1 Equipment017-1 Equipment094-1

Đội EgusaSửa

 • Ra mắt cùng với Souryuu Kai Ni vào ngày 18 tháng 7 năm 2014.
F14 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Equipment099-1 Equipment024-1 Equipment100-1

Không đội 601Sửa

F15 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Equipment109-1 Equipment022-1 Equipment110-1

Đội MurataSửa

 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ SN08 (Sự kiện hè 2015) trong khoảng thời gian từ 10 tháng 8 đến 7 tháng 9 năm 2015.
 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ từ 25 tháng 9 năm 2015.
SN08

F19

Kì hạm Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Shoukaku Equipment143-1 Equipment017-1 Equipment144-1

Tiểu đội IwaiSửa

 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ từ 30 tháng 10 năm 2015.
F26 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold Chevron Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcAircraft Proficiency Blue Line 2
Zuikaku Equipment152-1 Equipment109-1 Equipment153-1
F27 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold Chevron Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcAircraft Proficiency Blue Line 2
Zuikaku M Equipment153-1 Equipment060-1 Equipment154-1

Tiểu đội IwamotoSửa

 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ từ 30 tháng 10 năm 2015.
F28 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold Chevron Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcAircraft Proficiency Blue Line 2
Zuikaku Equipment096-1 Equipment020-1 Equipment155-1
F29 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold Chevron Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcAircraft Proficiency Blue Line 2
Zuikaku M Equipment155-1 Equipment021-1 Equipment156-1
F30 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold Chevron Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcAircraft Proficiency Blue Line 2
Zuikaku M2 Equipment156-1 Equipment054-1 Equipment157-1

Không đội 631Sửa

Ra mắt vào ngày 28-2-2017

F49 Kì hạm Slot1 Slot2 Vật phẩm nhận được
I-401 card
SSV I-13 Kai 374 Battle
SSV I-14 Kai 375 Battle
Equipment062-1 Equipment207-1 Equipment208-1

Zuiun (Không đội 634/Tinh nhuệ)Sửa

Ra mắt vào ngày 23-6-2017

F58 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpAircraft Proficiency Gold ChevronMax Star Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận được
Hyuuga M Equipment079-1 Useitem 070 Equipment075-1 x2 Equipment237-1

Suisei Mẫu 22 (Không đội 634/Tinh nhuệ)Sửa

Ra mắt ngày 13-6-2018

F75 Kì hạm Vật phẩm nâng cấp Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận được
Ise M2 Equipment291-1 Useitem 070

New Model Aerial Armament Material icon

Equipment023-1 x3
Equipment024-1x3
Equipment292-1
Nguyên liệu Steel3000 Development material30

Máy bay đêmSửa

Ra mắt vào ngày 12-9-2017

F6F-3MSửa

F61 Vật phẩm nâng cấp
Aircraft Proficiency Gold ChevronMax Star
Đặt CV làm kì hạm
Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận được
Equipment205-1 New Model Aerial Armament Material icon Equipment027-1x2

Equipment028-1x2

Equipment254-1

TBM-3DSửa

F62 Vật phẩm nâng cấp
Aircraft Proficiency Gold Chevron
Đặt CV làm kì hạm
Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận được
Equipment256-1 New Model Aerial Armament Material icon
Useitem 070
Equipment027-1x2

Equipment028-1x2

Equipment257-1

F6F-5NSửa

F63 Vật phẩm nâng cấp
Aircraft Proficiency Gold ChevronMax Star
Đặt CV làm kì hạm
Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận được
Equipment206-1 New Model Aerial Armament Material icon Equipment027-1x2

Equipment028-1x2

Equipment255-1

Máy bay từ căn cứ mặt đất (LBAS)Sửa

Ra mắt vào ngày 31-8-2016

Máy bay tấn công mặt đất kiểu 96Sửa

F37 Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận được
Equipment019-1x2

Equipment037-1x2

Equipment075-1x2 Equipment168-1
F38 Vật phẩm cần thiết Vật phẩm nhận được
Equipment019-1x2

Equipment037-1x2

Equipment168-1

Máy bay tấn công mặt đất kiểu 1Sửa

F39
Nhiệm vụ
hàng quý
Vật phẩm cần thiết Tháo dỡ Vật phẩm nhận được
Equipment168-1x1

Equipment037-1x2

Equipment020-1x2 Equipment169-1

Máy bay tấn công mặt đất kiểu 1 mẫu 22ASửa

F40 Vật phẩm cần thiết Vật phẩm nhận được
Equipment169-1x1

Equipment037-1x2

Equipment180-1

Máy bay phản lựcSửa

Keiun nguyên mẫuSửa

KikkaSửa

Thủy phi cơ chiến đấuSửa

Thủy phi cơ chiến đấu kiểu 2 (Tinh nhuệ)Sửa

Shiden Kai 2Sửa

Ghi chúSửa

 • Phải mở khóa máy bay trước khi nâng cấp.
 • Khi nâng cấp máy bay Đội Egusa, Tomonaga hay Không đội 601, nếu tháo máy bay khỏi kì hạm, hoặc phá dỡ nhầm máy bay, tiến trình của nhiệm vụ (số lần phá dỡ) sẽ bị reset.
 • Sau khi nâng cấp các máy bay đội Iwai hoặc Iwamoto đã đạtAircraft Proficiency Gold Chevron thì máy bay nhận được sẽ chỉ cóAircraft Proficiency Blue Line 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.