Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Maikaze

0
  Đang tải biên tập
  • Khu trục hạm
  • Lớp Kagerou
  • Tàu không thể đóng