Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 Kai Loại 3 Mẫu E Nguyên mẫu (với Radar trên không Kiểu 6 Kai)

0
  Đang tải biên tập