Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 144/147

0
  Đang tải biên tập
  • Thiết bị chống tàu ngầm