FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “CLT phải nâng cấp từ CL chứ ko có CLT riêng  SS lên lvl 10 mới có khả nagw bắn phủ đầu newbie thì cứ đi Ex 2-5-9 DD cũng l…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
CLT phải nâng cấp từ CL chứ ko có CLT riêng 
 
CLT phải nâng cấp từ CL chứ ko có CLT riêng 
SS lên lvl 10 mới có khả nagw bắn phủ đầu
+
  +
SS lên lvl 10 mới có khả năng bắn phủ đầu
  +
 
newbie thì cứ đi Ex 2-5-9
 
newbie thì cứ đi Ex 2-5-9
  +
 
DD cũng là 1 phần rất quang trọng trong đánh Event 
 
DD cũng là 1 phần rất quang trọng trong đánh Event 
  +
 
Muốn tăng sao thì vô [http://vi.kancolle.wikia.com/wiki/Hi%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BA%A1i_ho%C3%A1 hiện đại hóa] 
 
Muốn tăng sao thì vô [http://vi.kancolle.wikia.com/wiki/Hi%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BA%A1i_ho%C3%A1 hiện đại hóa] 

Bản hiện tại lúc 05:35, ngày 10 tháng 4 năm 2018

CLT phải nâng cấp từ CL chứ ko có CLT riêng 

SS lên lvl 10 mới có khả năng bắn phủ đầu

newbie thì cứ đi Ex 2-5-9

DD cũng là 1 phần rất quang trọng trong đánh Event 

Muốn tăng sao thì vô hiện đại hóa 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.