FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “klq: tên [http://vi.kancolle.wikia.com/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Dng_tin_nh%E1%BA%AFn:Sollwkunlc5341 Soll] ngươi muốn bị thông lắm à sao đi đ…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
klq: tên [http://vi.kancolle.wikia.com/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Dng_tin_nh%E1%BA%AFn:Sollwkunlc5341 Soll] ngươi muốn bị thông lắm à sao đi đâu cũng kèm theo cái emo bẩn bựa đó [[ Hình : Av3.gif |100px]]
+
klq: tên [http://vi.kancolle.wikia.com/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Dng_tin_nh%E1%BA%AFn:Sollwkunlc5341 Soll] ngươi muốn bị thông lắm à sao đi đâu cũng kèm theo cái emo bẩn bựa đó [[ Hình : Av3.gif | 300px]]

Bản hiện tại lúc 03:17, ngày 18 tháng 10 năm 2015

klq: tên Soll ngươi muốn bị thông lắm à sao đi đâu cũng kèm theo cái emo bẩn bựa đó Av3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.