FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “fail toàn tập {{shame}}”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
fail toàn tập {{shame}}
+
fail toàn tập {{facepalm}}

Bản hiện tại lúc 13:32, ngày 7 tháng 10 năm 2015

fail toàn tập Facepalm_Emoji_20px.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.