FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<pre>{{tooltip|[[link]]|[[File:Tên ảnh]]}}</pre> {{sad}}
 
<pre>{{tooltip|[[link]]|[[File:Tên ảnh]]}}</pre> {{sad}}
  +
  +
P/s: Đẹp trai cái beep nhé {{sad}} còn thế nữa đừng mong ta chỉ gì nữa

Bản hiện tại lúc 10:10, ngày 30 tháng 8 năm 2015

{{tooltip|[[link]]|[[File:Tên ảnh]]}}
Sad.gif

P/s: Đẹp trai cái beep nhé Sad.gif còn thế nữa đừng mong ta chỉ gì nữa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.