FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Hey~! thím có vào đc wiki chat k {{sad}} cả hôm qua lẫn hôn nay k vô đc wiki chat {{sad}}<ac_metadata title="Kiso như Sh*t"> </ac_metadata>”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Hey~! thím có vào đc wiki chat k {{sad}} cả hôm qua lẫn hôn nay k vô đc wiki chat {{sad}}<ac_metadata title="Kiso như Sh*t"> </ac_metadata>
+
Hey~! thím có vào đc wiki chat k {{sad}} cả hôm qua lẫn hôn nay k vô đc wiki chat {{sad}}<ac_metadata title="Kiso đẹp trai =))"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 11:30, ngày 11 tháng 8 năm 2015

Hey~! thím có vào đc wiki chat k Sad.gif cả hôm qua lẫn hôn nay k vô đc wiki chat Sad.gif

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.