FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Ẩn danh Ẩn danh 117.5.46.188 đã tạo ra luồng này 05:07, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 2 HaiAVA HaiAVA đã để lại hồi âm 05:12, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 3 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 05:20, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 4 Ẩn danh Ẩn danh 117.5.46.188 đã để lại hồi âm 05:24, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 5 Hikoujou Hikoujou đã để lại hồi âm 05:30, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 6 Ẩn danh Ẩn danh 117.5.46.188 đã để lại hồi âm 05:38, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 7 Ẩn danh Ẩn danh 117.5.46.188 đã để lại hồi âm 06:58, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 8 Ẩn danh Ẩn danh 117.0.164.100 đã để lại hồi âm 07:08, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 9 Minhkhai31 Minhkhai31 đã để lại hồi âm 07:18, ngày 30 tháng 7 năm 2015
# 10 Ẩn danh Ẩn danh 14.161.34.244 đã để lại hồi âm 07:20, ngày 30 tháng 7 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.