FANDOM


 • Newbiess
  Cho hỏi cái này là gì vậy mấy ông, t newbie lâu r chưa chơi h quay lại thấy cái này.
    Đang tải biên tập
  • Viết đơn xin đổi server. Cái này cũng lâu rồi, nên ta cũng ko kiếm lại được link hướng dẫn. Nếu bác muốn đổi về cùng server với bạn bè thì mới cần quan tâm tới nó.

     Đang tải biên tập
  • Ẩn danh
     Đang tải biên tập
Thích bài đăng này
Bạn đã thích bài đăng này!
Những người thích bài đăng này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.