FANDOM


 • Cần cái gì đánh qua map 1-4?

  Ko qua nổi :V

    Đang tải biên tập
  • Có tàu mạnh thì dùng hết (BB hoặc CV). CV ráng chiếm AS, BB hoặc CA mang 2 pháo chính + 1 máy bay trinh sát (recon) để Cut-in ban ngày (Xạ kích quan sát ) hoặc tệ lắm thì 1 pháo chính + 1 pháo phụ + 1 recon

     Đang tải biên tập
  • Ẩn danh
     Đang tải biên tập
Thích bài đăng này
Bạn đã thích bài đăng này!
Những người thích bài đăng này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.