FANDOM


 • Cho mình hỏi nếu mình dùng trang bị đục slot cho yuudachi và lấp trang bị phòng không thì ẻm có cut-in phòng không , không vậy

    Đang tải biên tập
  • trang bị mở rộng thì k thể trang bị các eq cần cho CIAA, tuy nhiên mang thêm súng máy để tăng AA có thể tăng rate CIAA

     Đang tải biên tập
  • thanks bác

     Đang tải biên tập
  • Ẩn danh
     Đang tải biên tập
Thích bài đăng này
Bạn đã thích bài đăng này!
Những người thích bài đăng này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.