FANDOM


 • lúc trc có thấy cái hướng dẫn cách leo rank mà h đâu mất tiêu r ai cho xin lại đc ko ?

    Đang tải biên tập
  • Leo rank thì chỉ có đi EO và chủ yếu là ngày nào cũng cày 5-4 thôi chứ hướng dẫn gì nữa?

     Đang tải biên tập
  • chủ yếu là lượng điểm kiếm đc ở mỗi cái kìa :V 

   chỉ thấy từ 2-5 trở lên ms có lượng điểm nhận đc còn 5-4 thì chỉ nói chung chung là tăng nhanh nhất thôi

     Đang tải biên tập
  • Zzznhok147zzz viết:
   chủ yếu là lượng điểm kiếm đc ở mỗi cái kìa :V 

   chỉ thấy từ 2-5 trở lên ms có lượng điểm nhận đc còn 5-4 thì chỉ nói chung chung là tăng nhanh nhất thôi

   Thì mi cũng biết thế hỏi gì nữa? 100% leo rank buộc phải cày sortie, vấn đề là res và xô thôi, hiệu quả thì đã biết rồi đấy, 5-4 là ngon ăn nhất rồi, tốn res tí nhưng ít rekt, gần như đảm bảo A->S rank ở boss!

     Đang tải biên tập
  • EO + 5-4 24/7 và làm quest leo rank thôi, còn cách nào khác đâu :v

     Đang tải biên tập
  • Ẩn danh
     Đang tải biên tập
Thích bài đăng này
Bạn đã thích bài đăng này!
Những người thích bài đăng này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.