FANDOM


Số.591 Light Cruiser Tsu-Class
軽巡ツ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

48

Icon Gun p2 Hỏa lực

58

Icon Armor p2 Giáp

55

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

84

Icon Evasion p2 Né tránh

69

Icon AA p2 Đối không

88

Icon Aircraft p2 Sức chứa

6

Icon ASW p2 Đối ngầm

96

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

48

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

55
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
Sonar Abyssal Sonar Mk II 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
Tsu 1

Số.592 Light Cruiser Tsu-Class Elite
軽巡ツ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

66

Icon Gun p2 Hỏa lực

64

Icon Armor p2 Giáp

68

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

92

Icon Evasion p2 Né tránh

74

Icon AA p2 Đối không

96

Icon Aircraft p2 Sức chứa

6

Icon ASW p2 Đối ngầm

98

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

58

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

66
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
Sonar Abyssal Sonar Mk II 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
Tsu 2

Giới thiệuSửa

  • Xuất hiện với vai trò là boss 3-5. Là CL có chỉ số cao hơn các CL khác bên địch
  • Là CL có hình dạng giống con người hơn các CL địch khác
  • Không có khả năng thi triển AACI, nhưng với 2 súng cao xạ mà Tsu mang, vẫn có thể phá một lượng máy bay ném bom của ta khá đáng kể.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.