FANDOM


Số.507 Light Cruiser To-Class
軽巡ト級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

39

Icon Gun p2 Hỏa lực

24

Icon Armor p2 Giáp

20

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

28

Icon Evasion p2 Né tránh

15

Icon AA p2 Đối không

12

Icon Aircraft p2 Sức chứa

6

Icon ASW p2 Đối ngầm

50

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

6

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

5
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 2
Torpedo p2 21inch Torpedo 2
Seaplane Abyssal Recon Plane 2
-Locked- -
To n

Số.520 Light Cruiser To-Class Elite
軽巡ト級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

55

Icon Gun p2 Hỏa lực

36

Icon Armor p2 Giáp

36

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

48

Icon Evasion p2 Né tránh

28

Icon AA p2 Đối không

24

Icon Aircraft p2 Sức chứa

6

Icon ASW p2 Đối ngầm

50

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

6

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 2
Torpedo p2 21inch Torpedo 2
Seaplane Abyssal Recon Plane 2
-Locked- -
To e

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.