FANDOM


Số.641 Light Cruiser Princess
軽巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nhẹ
Chỉ số

Icon HP p2 HP

230

Icon Gun p2 Hỏa lực

64

Icon Armor p2 Giáp

145

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

93

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

50

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

YellowGun 6inch Single Gun Mount 0
YellowGun 6inch Single Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Searchlight Abyssal Searchlight 0
CL Light Cruiser Princess 641 Full

Số.642 Light Cruiser Princess II
軽巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nhẹ
Chỉ số

Icon HP p2 HP

290

Icon Gun p2 Hỏa lực

74

Icon Armor p2 Giáp

175

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

96

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

55

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

YellowGun 6inch Single Gun Mount 0
YellowGun 6inch Single Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Searchlight Abyssal Searchlight 0
CL Light Cruiser Princess 641 Full

Số.643 Light Cruiser Princess III
軽巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nhẹ
Chỉ số

Icon HP p2 HP

330

Icon Gun p2 Hỏa lực

79

Icon Armor p2 Giáp

185

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

99

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

55

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

YellowGun 6inch Single Gun Mount 0
YellowGun 6inch Single Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Searchlight Abyssal Searchlight 0
CL Light Cruiser Princess 641 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
アナタノ…カエリミチハ…ナイノ……。(ヘッヘッヘッ) モウ…ナイノヨォ……! Ngươi không còn...đường quay lại...nữa đâu......(Heh Heh Heh) ...Nó đã biến mất rồi...!
Tấn công
Play
モウ コナクテイイノニ…ナンデ、クルノォォォ!? You don't have to come anymore... Why are you coming...? Lời thoại đánh đêm trước khi lên Kai-ni của Jintsuu
Bị tấn công
Play
クチオシヤ……ニクラシヤ……! Regret... hate...! 'や' is the particle of emphatic expression that used to talk in old Japan.
Chìm
Play
クライ……。クラクテ…ナニモ…。ワタシ…。エ?…光? Tối... quá... không thấy gì cả... Mình... Eh? ... Ánh sáng? The echo effect of nearly all the abyssals drops off on the last two words, as if she's been possibly broken free of the Abyssal 'curse'.


Nhân vật Sửa

Thông tin bên lề Sửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.