FANDOM


Số.510 Light Carrier Nu-Class
軽母ヌ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

65

Icon Gun p2 Hỏa lực

0

Icon Armor p2 Giáp

25

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

3

Icon AA p2 Đối không

15

Icon Aircraft p2 Sức chứa

54

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

30

Icon Range p2 Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter
Plane n
18
RedPlane Abyssal Dive Bomber
Plane n
18
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber
Plane n
18
-Locked- -
Nu n

Số.523 Light Carrier Nu-Class Elite
軽母ヌ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

70

Icon Gun p2 Hỏa lực

0

Icon Armor p2 Giáp

35

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

10

Icon AA p2 Đối không

15

Icon Aircraft p2 Sức chứa

72

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

30

Icon Range p2 Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II
Plane e
24
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber
Plane e
24
RedPlane Abyssal Dive Bomber
Plane e
24
-Locked- -
Nu e

Số.560 Light Carrier Nu-Class Flagship
軽母ヌ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

84

Icon Gun p2 Hỏa lực

18

Icon Armor p2 Giáp

70

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

40

Icon AA p2 Đối không

36

Icon Aircraft p2 Sức chứa

88

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

40

Icon Range p2 Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II
Plane e
22
BluePlane Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e
22
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e
22
RedPlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Plane e
22
Nu f

Giới thiệuSửa

  • Kì Hạm Có thể đánh tàu ngầm, Tham gia vào đánh đêm như Wo-Class Flagship.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.