Số.510 Light Carrier Nu-Class
軽母ヌ級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

65

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0

Icon Armor p2.png Giáp

25

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

3

Icon AA p2.png Đối không

15

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

54

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

30

Icon Range p2.png Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2.png May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Fighter
Plane n.png
18
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Dive Bomber
Plane n.png
18
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Torpedo Bomber
Plane n.png
18
-Locked- -
Nu n.png

Số.523 Light Carrier Nu-Class Elite
軽母ヌ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

70

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0

Icon Armor p2.png Giáp

35

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

10

Icon AA p2.png Đối không

15

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

72

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

30

Icon Range p2.png Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Fighter Mk.II
Plane e.png
24
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Torpedo Bomber
Plane e.png
24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Dive Bomber
Plane e.png
24
-Locked- -
Nu e.png

Số.560 Light Carrier Nu-Class Flagship
軽母ヌ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

84

Icon Gun p2.png Hỏa lực

18

Icon Armor p2.png Giáp

70

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

40

Icon AA p2.png Đối không

36

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

88

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

40

Icon Range p2.png Tầm bắn

N/A

Icon Luck p2.png May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Fighter Mk.II
Plane e.png
22
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e.png
22
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Dive Bomber Mk.II
Plane e.png
22
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Torpedo Bomber Mk.II
Plane e.png
22
Nu f.png

Giới thiệu[sửa | sửa mã nguồn]

  • Kì Hạm Có thể đánh tàu ngầm, Tham gia vào đánh đêm như Wo-Class Flagship.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.