FANDOM


  • Lớp Taiyou trên thực tế là một lớp tàu sân bay hộ tống (CVE), phục vụ cho IJN trong chiến tranh thế giới thứ 2. Tương tự lớp Hiyou, lớp Taiyou ban đầu cũng là những tàu trở khách, sau đó được quân đội mua lại, và hoán cải thành các tàu sân bay.
  • Theo nhiều tài liệu thì Shin'yo không thuộc lớp Taiyou (gồm 3 chiếc đều được hoán cải từ các tàu chở khách của Nhật Bản) mà cô được xếp thành một lớp riêng, do cô vốn là một tàu chở khách của Đức. Tuy nhiên trong game, cô được xếp chung vào cùng một lớp với Taiyou.
  • Trong game, Lớp Taiyou có khả năng thực hiện Tiên chế đối tiềm công kích (OASW) với 65 điểm Icon ASW p2 ASW và trang bị máy bay có điểm Icon ASW p2 ASW 7+
Lớp Taiyo

Tai'yo  · Shin'yo