FANDOM


Lớp Agano (阿賀野型軽巡洋艦 - Agano-gata Keijunyoukan) là lớp tuần dương hạm hạng nhẹ gồm 4 tàu.
Có chỉ số cơ bản khá cao so với các lớp tuần dương hạm hạng nhẹ khác.
Cả 4 tàu trong lớp đều không thể chế tạo tại xưởng thông thường.

Thông tin bên lềSửa

  • Là những tuần dương hạm hạng nhẹ thế hệ mới, ra đời với mục đích chỉ huy hạm đội khu trục thay cho những lớp tiền nhiệm đã già cũ.
  • Lớn và nhanh hơn những tuần dương hạm hạng nhẹ trước đây, nhưng lớp Agano được đánh giá là ít được bảo vệ hơn và hoả lực cũng chưa tương xứng với kích cỡ của tàu.

Danh sách tàu trong lớpSửa

Lớp Agano
Agano
Agano Agano
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 30

Icon Gun p2 20 (42)

Icon Armor p2 17 (32)

Icon Torpedo p2 24 (72)

Icon Evasion p2 37 (72)

Icon AA p2 17 (60)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 25 (70)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 12 (45)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

 · Noshiro
Noshiro Noshiro
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 30

Icon Gun p2 20 (42)

Icon Armor p2 17 (32)

Icon Torpedo p2 24 (72)

Icon Evasion p2 37 (72)

Icon AA p2 17 (60)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 25 (70)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 12 (45)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

 · Yahagi
Yahagi Yahagi
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 31

Icon Gun p2 20 (42)

Icon Armor p2 17 (33)

Icon Torpedo p2 24 (72)

Icon Evasion p2 38 (72)

Icon AA p2 17 (63)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 25 (70)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 13 (45)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 13 (59)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

 · Sakawa
Sakawa Sakawa
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP p2 31

Icon Gun p2 19 (41)

Icon Armor p2 17 (32)

Icon Torpedo p2 23 (71)

Icon Evasion p2 36 (72)

Icon AA p2 17 (62)

Icon Aircraft p2 6

Icon ASW p2 27 (72)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 12 (45)

Icon Range p2 Trung bình

Icon Luck p2 20 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Xem thêmSửa

Danh sách lớp tàu
Khu trục hạm

Kamikaze · Mutsuki · Fubuki · Ayanami · Akatsuki · Hatsuharu · Shiratsuyu · Asashio · Kagerou · Yuugumo · Akizuki · Shimakaze · Zerstörer 1934 · Maestrale

Tuần dương hạm
hạng nhẹ

Tenryuu · Kuma · Nagara · Sendai · Lớp Yuubari · Agano · Lớp Ooyodo

Tuần dương hạm
hạng nặng

Furutaka · Aoba · Myoukou · Takao · Mogami · Tone · Admiral Hipper · Zara

Thiết giáp hạm

Kongou · Fusou · Ise · Nagato · Yamato · Bismarck · Vittorio Venato · Iowa

Mẫu hạm tiêu chuẩn

Akagi · Kaga · Lớp Souryuu · Lớp Hiryuu · Shoukaku · Lớp Taihou · Unryuu · Graf Zeppelin

Mẫu hạm hạng nhẹ

Lớp Houshou · Lớp Ryuujou · Hiyou · Shouhou · Chitose · Ryuuhou

Tàu ngầm

Junsei 3 · Junsei B · Kaidai VI · Junsei B Kai 2 · Sen Toku · Maruyu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.