FANDOM


Số.364 Kouhyouteki D Kai
甲標的 丁型改(蛟龍改)
Torpedo p2 Tàu ngầm bỏ túi
Thông tin
Tác động
Icon Torpedo p2+17 Icon Hit p2+2 Icon LOS p2+2
Cho phép bắn ngư lôi phủ đầu
Giá phá dỡ
Fuel4 Ammo9 Steel12 Bauxite4
Loại tàu trang bị
DE DD
LHA CL
CLT CT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR AO


Giới thiệu

Trong game

  • Không có thể chế tạo.
  • Hiện tại, Abukuma Kai Ni, Yura Kai Ni và [[Yuubari|Yuubari Kai Ni Toku) là 3 CL duy nhất có thể mang trang bị này
  • Akitsushima,Commandant Teste không thể trang bị loại ngư lôi này.
  • Phần thưởng chọn lựa của nhiệm vụ B141.

Thông tin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.